Menu Hledat

Zpracování osobních údajů – Obecní živnostenský úřad

Městský úřad Hustopeče provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo má k jejich zpracování povolení Úřadu na ochranu osobních údajů:

Informace dle
§ 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
§ 5 odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

Název agendy – Evidence podnikatelů dle zákona č. 455/1991 Sb.
Účel zpracování: vydávání živnostenských oprávnění a vedení rejstříku podnikatelů
Kategorie osobních údajů: adresné a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: podnikající fyzické a právnické osoby
Kategorie příjemců údajů: živnostenské úřady a dotčené úřady dle zákona č. 455/1991 Sb.
Doba uchování: neurčena
Informační systém: Evidence podnikatelů Min. Průmyslu a obchodu

 

Název agendy – Evidence zemědělských podnikatelů dle zákona č. 85/2004 Sb.
Účel zpracování: vydávání osvědčení zemědělským podnikatelům
Kategorie osobních údajů: adresné a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: podnikající fyzické a právnické osoby
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Hustopeče + dotčené úřady dle zákona č. 85/2004 Sb.
Doba uchování: neurčena
Informační systém: Evidence zemědělských podnikatelů Min. zemědělství
česky english