Menu Hledat

Brumovice

Návrh změny č. 1 Územního plánu Brumovice listopad 2017
pro veřejné projednání
Textová část (PDF 1100kB)
Srovnávací text (PDF 600kB)
I.01 Výkres základního členění území (PDF 250kB)
I.02 Hlavní výkres (PDF 250kB)
I.03 Hlavní výkres - Zásobování vodou a odkanalizování (PDF 300kB)
I.04 Hlavní výkres - Energetika a spoje (PDF 250kB)
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 250kB)
I.06 Výkres etapizace (PDF 200kB)
II.01 Koordinační výkres (PDF 450kB)
II.03 Předpokládané zábory půdního fondu (PDF 250kB)
Návrh změny č. 1 Územního plánu Brumovice červen 2017
pro společné jednání
Textová část (PDF 1100kB)
Srovnávací text (PDF 600kB)
I.01 Výkres základního členění území (PDF 250kB)
I.02 Hlavní výkres (PDF 250kB)
I.03 Hlavní výkres - Zásobování vodou a odkanalizování (PDF 250kB)
I.04 Hlavní výkres - Energetika a spoje (PDF 250kB)
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 250kB)
I.06 Výkres etapizace (PDF 200kB)
II.01 Koordinační výkres (PDF 450kB)
II.03 Předpokládané zábory půdního fondu (PDF 250kB)
Zpráva o uplatňování územního plánu Brumovice v období 2014-2016
Upravená zpráva o uplatňování územního plánu Brumovice (PDF 200kB)
Schválena 13.12.2016
Územní plán Brumovice 2014
I.01 Výkres základního členění území (PDF 850kB)
I.02 Hlavní výkres (PDF 1550kB)
I.03 Hlavní výkres - Zásobování vodou a odkanalizování (PDF 1200kB)
I.04 Hlavní výkres - Energetika a spoje (PDF 950kB)
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 950kB)
I.06 Výkres etapizace (PDF 900kB)
II.01 Koordinační výkres (PDF 1950kB)
II.02 Výkres širších vztahů (PDF 8100kB)
II.03 Předpokládané zábory půdního fondu (PDF 1100kB)
Registrační list (PDF 50kB)
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (PDF 2600kB)
Oznámení o vydání územního plánu Brumovice (PDF 50kB)
česky english