Menu Hledat

Hustopeče, Křížový kopec: rozšíření biocentra

 

21961 21962

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu životní prostředí.

Předmětem podpory je rozšíření stávajícího revitalizovaného biocentra, které je součástí územního plánu ekologické stability krajiny, zároveň poslouží ke krátkodobé rekreaci místním občanům či návštěvníkům. Krajinářské úpravy provedené na řešeném území také podpoří specifické ekosystémy, ochrání půdu před vodní a větrnou erozí, vzniknou nová stanoviště pro rostlinné i živočišné druhy. 

Cílem je posílení biodiverzity území, rozšíření a doplnění územního systému ekologické stability, umožnění volné migrace zvěře.

Celkové způsobilé výdaje:   
1 893 539 Kč

Dotace EU: 1 893 539 Kč (100 %)
Datum zahájení realizace projektu: 1. 7. 2017
Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 12. 2020
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR/ Agentura ochrany přírody a krajiny

Příjemce dotace: Město Hustopeče

česky english