Menu Hledat

Křepice

Změna č. 1 územního plánu Křepice září 2017
Textová část (PDF 500kB)
Srovnávací text s vyznačením změn (PDF 200kB)
Grafická část
  1.Výkres základního členění území (PDF 250kB)
  2.Hlavní výkres (PDF 250kB)
  3.Výkres veřejně prospěšných staveb (PDF 300kB)
  4.Koordinační výkres (PDF 1300kB)
  6.Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 1100kB)
  7.Výkres širších vztahů (PDF 2050kB)
Oznámení o vydání Změny č. 1 územního plánu Křepice (PDF 150kB)
Územní plán Křepice
2010
TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (PDF 400kB)
GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU
  1 Výkres základního členění území (PDF 3100kB)
  2 Hlavní výkres (PDF 3850kB)
  3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 3750kB)
  4 Koordinační výkres (PDF 4700kB)
  5 Koordinační výkres - detail obce (PDF 3500kB)
  6 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 4100kB)
  7 Výkres širších vztahů (PDF 6350kB)
Opatření obecné povahy (PDF 12000kB)
Registrační list (PDF 400kB)
Oznámení o vydání územního plánu Křepice (PDF 300kB)

Zpráva o uplatňování územního plánu Křepice v období 10/2010 - 5/2014 (schválena 16. července 2014) (PDF 200kB)
Příloha č. 1 (Vyhodnocení projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Křepice) (PDF 100kB)

česky english