Menu Hledat

Křížový vrch s kaplí sv. Rocha

Kapitána Jaroše, 69301 Hustopeče
Adresář Příroda a turistika
Provozovatel: Město Hustopeče
Lesopark s přírodním amfiteátrem a kaplí sv. Rocha sloužil až do 2. Světové války jako městský park. Také T. G. Masaryk při svých pobytech v Hustopečích chodil se svou rodinou na toto místo.

Kaple vznikla  17. stol. v době morové epidemie. Hustopečští ji postavili jako ochranu proti moru na Volském (dnes Křížovém) vrchu, společně s morovým sloupem na náměstí. Finanční prostředky byly získány veřejnými sbírkami. Původně barokní kaple z r. 1682 byla zasvěcena patronům morových pohrom. Postupně byla několikrát přestavována a rozšiřována, až dosáhla rozměrů menšího kostelíku. Na konci 18. stol. se zde konaly pompézní barokní poutě, kterých se zúčastňovali věřící ze širokého okolí. Ke kapli vedla křížová cesta, odtud získal kopec název Křížový vrch. 

V současnosti má kaple novorománskou podobu z roku 1901. Jedná se o jednoduchou kupolovitou stavbu se čtyřmi výklenky, věžičkou a zvonem. Původní sochy, barevná okna, mozaikový obraz Krista i staré nástěnné malby pohltily události a čas. Dnes mohou návštěvníci uvnitř kaple obdivovat vitráže a nástěnné malby Ludvíka Kolka.

 


Ukázat na mapě uložit vizitku vcard
česky english