Menu Hledat

Projednávané změny územního plánu Hustopeče

HUSTOPEČE - NÁVRH ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUSTOPEČE
Verze pro veřejné projednání říjen 2017
Textová část (včetně srovnávacího textu) (PDF 700kB)
Výkres základního členění území (PDF 1850kB)
Hlavní výkres (PDF 1900kB)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 1800kB)
Koordinační výkres (PDF 8000kB)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 7600kB)
HUSTOPEČE - NÁVRH ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUSTOPEČE
Verze pro společné projednání červenec 2017
Textová část (PDF 600kB)
Textová část - srovnávací text (PDF 1000kB)
Textová část - zábory ZPF a PUPFL (PDF 500kB)
Výkres základního členění území (PDF 1850kB)
Hlavní výkres (PDF 1900kB)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 1800kB)
Koordinační výkres (PDF 8200kB)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 7650kB)
HUSTOPEČE - NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUSTOPEČE
Textová část (PDF 650kB)
česky english