Menu Hledat

Protipovodňová opatření města Hustopeče

Název projektu:
Protipovodňová opatření města Hustopeče
Prioritní osa: 1 Zlepšování kvality vody a snižování rozika povodní
Specifický cíl:
1.4.3 Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány - obce, města
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_004/0000564
Zahájení realizace projektu: 14.7.2016
Datum ukončení projektu: 31.12.2017
Celkové výdaje na projekt (v Kč):
4.189.165,-
Výše dotace z rozpočtu OPŽP (v Kč): 2.932.415,50


Projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následnou digitalizaci povodňových plánů. Jeho cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

Indikátory akce:

Počet obcí s digitálním povodňovým plánem 2

Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním 658

LVS

Lokální výstražný systém obsahuje měrné body:
- H Hustopeče: vodoměrná stanice s ultrazvukovým snímačem pro měření vodních stavů
- SR Hustopeče: nevyhřívaná srážkoměrná stanice pro měření kapalných, smíšených a tuhých srážek
Hladinové měrné body jsou z hlediska kategorizace profilů hlásné profily kategorie C.

Obr. Umístění měrných bodů (zdroj: http://www.envimonitoring.cz/cz/#lvs#map#50331#H-Hustopece)česky english