Menu Hledat

Strachotín

Návrh zadání Územního plánu Strachotín
Návrh zadání územního plánu Strachotín  (PDF 100kB)
Zpráva o uplatňování územního plánu Strachotín v období 2012-2016
Upravená zpráva o uplatňování územního plánu Strachotín (PDF 200kB)
Schválena 1.11.2016
Územní plán Strachotín 2012
TEXTOVÁ ČÁST  (PDF 1000kB)
VÝKRESOVÁ ČÁST
  1a Výkres základního členění - list A  (PDF 1050kB)
  1a Výkres základního členění - list B  (PDF 200kB)
  1b Hlavní výkres - list A  (PDF 1700kB)
  1b Hlavní výkres - list B  (PDF 200kB)
  1bt Schéma hlavního výkresu - technické sítě  (PDF 1000kB)
  1c Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  (PDF 1000kB)
  2a Koordinační výkres - list A  (PDF 2500kB)
  2a Koordinační výkres - list B  (PDF 350kB)
  2aa Koordinační výkres - výřez detail   (PDF 1850kB)
  2b Výkres širších vztahů  (PDF 5450kB)
  2c Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  (PDF 600kB)
Opatření obecné povahy  (PDF 800kB)
Registrační list  (PDF 50kB)
Oznámení o vydání územního plánu Strachotín  (PDF 50kB)
česky english