Menu Hledat

Územní studie - projednávané

HUSTOPEČE - KONCEPT ÚZEMNÍ STUDIE S4
TEXTOVÁ ČÁST (PDF 6150kB)
Grafická část
A ŘEŠENÁ PLOCHA A VYUŽITÍ ÚZEMÍ V KONTEXTU ÚP HUSTOPEČE (PDF 15650kB)
B KONCEPCE SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU (PDF 11150kB)
C VLASTNICKÉ VZTAHY (PDF 550kB)
01 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ (PDF 2450kB)
02 HLAVNÍ VÝKRES - NÁVRH VYUŽITÍ ÚZEMÍ (PDF 1050kB)
03 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ,VIZUALIZACE - HLAVNÍ NÁMĚSTÍ (Varianta A) (PDF 2400kB)
04 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ,VIZUALIZACE - HLAVNÍ NÁMĚSTÍ (Varianta B) (PDF 2400kB)
05 NÁVRH DOPRAVY (PDF 850kB)
06 NÁVRH TI - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, KANALIZACE (PDF 900kB)
07a NÁVRH TI - ENERGETIKA, SPOJE (Varianta a) (PDF 650kB)
07b NÁVRH TI - ENERGETIKA, SPOJE (Varianta b) (PDF 650kB)
08 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (PDF 950kB)
09 VYMEZENÍ STAVEBNÍCH CELKŮ, ETAPIZACE VÝSTAVBY (PDF 700kB)
10 NÁVRH PARCELACE POZEMKŮ (PDF 650kB)
11 NÁVRH ZASTAVĚNÍ - URBANISTICKO ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ (PDF 1250kB)
12 NÁVRH ZASTAVĚNÍ - VIZUALIZACE (PDF 1200kB)
HUSTOPEČE - UPRAVENÝ KONCEPT ÚZEMNÍ STUDIE S10 BŘEZEN 2017
Oznámení veřejné prezentace - upravený koncept územní studie - Hustopeče S10 (PDF 550kB)
Textová část (PDF 7200kB)
  1 Širší vztahy (PDF 2550kB)
  2 Komplexní urbanistické řešení (PDF 3050kB)
  3 Technická infrastruktura (PDF 1850kB)
HUSTOPEČE - KONCEPT ÚZEMNÍ STUDIE S10
Textová část (PDF 9400kB)
Grafická část
  1 Širší vztahy (PDF 7600kB)
  2 Komplexní urbanistické řešení (PDF 3000kB)
  3 Technická infrastruktura (PDF 1850kB)
  4 Příčné řezy ulicí (PDF 200kB)
  5 Hmotové řešení (PDF 6550kB)
česky english