Menu Hledat

Aktualizace ÚAP 2020

ÚPLNá AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2016
Dokumentace je dostupná ZDE .

 

NÁVRH ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2020
I. Rozbor udržitelného rozvoje území
Textová část (PDF 950kB)
K1 Základní mapa SO ORP Hustopeče (PDF 900kB)
K2 Horninové prostředí a geologie (PDF 1200kB)
K3 Vodní režim (PDF 1400kB)
K4 Hygiena životního prostředí (PDF 1200kB)
K5 Ochrana přírody a krajiny (PDF 2200kB)
K6 Zemědělský půdní fond a lesy (PDF 1600kB)
K7a Dopravní infrastruktura (PDF 1600kB)
K7b Technická infrastruktura (PDF 1300kB)
K8 Kulturní hodnoty (PDF 1250kB)
K9 Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj (PDF 1400kB)

 

II. Údaje o jednotlivých obcích
Boleradice (PDF 100kB)
Borkovany (PDF 100kB)
Bořetice (PDF 100kB)
Brumovice (PDF 100kB)
Diváky (PDF 100kB)
Horní Bojanovice (PDF 100kB)
Hustopeče (PDF 100kB)
Kašnice (PDF 100kB)
Klobouky u Brna (PDF 100kB)
Kobylí (PDF 100kB)
Krumvíř (PDF 100kB)
Křepice (PDF 100kB)
Kurdějov (PDF 100kB)
Morkůvky (PDF 100kB)
Němčičky (PDF 100kB)
Nikolčice (PDF 100kB)
Popice (PDF 100kB)
Pouzdřany (PDF 100kB)
Starovice (PDF 100kB)
Starovičky (PDF 100kB)
Strachotín (PDF 100kB)
Šakvice (PDF 100kB)
Šitbořice (PDF 100kB)
Uherčice (PDF 100kB)
Velké Hostěrádky (PDF 100kB)
Velké Němčice (PDF 100kB)
Velké Pavlovice (PDF 100kB)
Vrbice (PDF 100kB)
III. Grafická část
Výkres hodnot území (PDF 9250kB)
Výkres limitů využití území (PDF 22500kB)
Výkres záměrů na provedení změny v území (PDF 5650kB)
Výkres problémů k řešení v ÚPD (PDF 2150kB)
Pasport
Pasport - pro poskytnutí nových údajů (DOC 50kB)
Pasport-včetně III. oddílu - pro potvrzení údajů již předaných (DOC 50kB)
česky english deutsch