Elektromobil Hustopeče

94020
 


Název projektu:
Elektromobil Hustopeče
Prioritní oblast: 5. Životní prostředí ve městech a obcích
Podporované aktivity:
5.2 D Podpora nákupu vozidel s alternativním pohonem (elektromobily, vozidla s vodíkovým pohonem), včetně dobíjecích bodů
Zahájení realizace projektu: 7/2022
Datum ukončení projektu: 4/2023
Celkové výdaje na projekt (v Kč):
899.030,00
Výše dotace
200.000,00

V rámci projektu bude nakoupeno vozidlo L7e s alternativním pohonem pro městské služby v Hustopečích