Přerušení dodávky elektrické energie dne 28.6.2024


 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

 Dne 28.06.2024 od 07:30 do 14:00 hodin


 Vypnutá oblast:

 Hustopeče - Brněnská č.p. 631, 526, 368 - zadní trakt, 1359, chatka za č.p. 801, - U Dálnice č.p.

 1289, - Kollárova č.p. 350, 351, - Nerudova od č.p. 501 a 303 k dálnici, - Šafaříkova včetně areálu

 koupaliště a ubytovacích zařízení, Odběratelská trafostanice Hustopeče Iveco (č. 500326)

 Bližší informace dle přiložené mapy: