Menu Hledat

Veřejná sbírka na rehabilitační pobyty, terapie a pořízení kompenzačních pomůcek dětského pacienta Samuela Jakubíka z Hustopečí


Rada města Hustopeče dne  17. 2. 2015 schválila uspořádání veřejné sbírky v souladu se zákonem č.117/2001, Sb. o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů.

Pořadatel: Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2/2, Hustopeče 693 17, IČ: 00283193

Účel sbírky: Úhrada nákladů na rehabilitační pobyty, terapie a pořízení kompenzačních pomůcek pro dětského pacienta Samuela Jakubíka z Hustopečí trpícího kvadruparetickou dětskou mozkovou obrnou s přidruženou vrozenou vývojovou vadou mozku agenesí corpus callosum a atrofovanou bílou mozkovou hmotnou ve spánkových lalocích.

Datum zahájení sbírky: 26.2.2015 na dobu neurčitou

Forma konání: Shromažďováním příspěvků na zvláštní transparentním bankovní účet č.3886998319/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

http://www.csas.cz/banka/appmanager/portal/banka?_nfpb=true&_pageLabel=transacc&accN umber=000000-3886998319&docid=internet/cs/transparentni_ucet_3886998319.xml

Platby od 26.02.-12.03. jsou na zde [pdf., 43 kB].

Příspěvky v eurech ze slovenského bankovního účtu je nutné zadat v mezinárodním IBAN formátu s kódem banky BIC: 

IBAN: CZ9008000000003886998319

BIC: GIBACZPXXXX

Způsob úhrady: bezhotovostním převodem, platba složenkou

Variabilní symbol je třeba uvést pouze v případě, že budete požadovat potvrzení pro uplatnění slevy na dani z příjmů, pak uvádějte vaše rodné číslo nebo IČ

Území konání sbírky: Česká republika

Realizace sbírky byla osvědčena dne 24.2.2015 Krajským úřadem Jihomoravského kraje pod č.j. JMK/24082/2015, sp.zn. S-JMK/24082/2015/OSPŽ

Sbírka je evidována Ministerstvem vnitra v centrální evidenci sbírek.

Osvědčení o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky KrÚ [pdf., 25 kB]

Formulář pro vystavení potvrzení o daru [doc., 39 kB]


česky english deutsch