Menu Hledat

Výběrové řízení - Agenda územního plánování (Odborný administrativní pracovník)

Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo na Odbor územního plánování

Odborný administrativní pracovník / pracovnice

/Agenda územního plánování/

Pracovní náplň:

Příprava administrativních podkladů pro výkon úřadu územního plánování, zajišťování spisové služby, archivace apod.

Požadujeme:

- minimálně střední vzdělání stavebního zaměření, nejlépe pozemní stavitelství

- praxe v oboru min. 3 roky

- komunikativnost a vysoká úroveň vystupování, ústního i písemného projevu

- psaní všemi deseti prsty vítáno

- výborné znalosti práce s PC

- trestní bezúhonnost (při nástupu do pracovního poměru uchazeč doloží výpis z rejstříku trestů)

Přihláška musí obsahovat:

- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové podmínky:

- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, přílohou č. 1, platová třída 9.

Nástup: předpoklad 08/2022, popř. dle dohody

Nabízíme:

  • možnost čerpání benefitů ze sociálního fondu

  • příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění

  • příspěvek zaměstnavatele na stravování

  • možnost stravování v místě pracoviště

  • příjemné pracovní prostředí

  • pružnou pracovní dobu

  • pět týdnů dovolené

  • možnost zkráceného pracovního úvazku

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:

Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem:

Výběrové řízení – odborný administrativní pracovník / pracovnice – územního plánování“.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky, tel.: 519 441 031, 725 506 392, e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz

Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 10.08.2022 do 17:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

 

česky english deutsch