Menu Hledat

Výběrové řízení - Redaktor / Redaktorka

OZNÁMENÍ
o vyhlášení výběrového řízení na  pracovní místo
v organizační složce Marketing a kultura města Hustopeče

Starostka města Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo s dobou určitou - zástup za mateřskou dovolenou

REDAKTOR / REDAKTORKA

Požadujeme:
- bezúhonnost
- vzdělání minimálně střední s maturitní zkouškou
- komunikační schopnosti a písemný projev na vysoké úrovni
- výborná znalost českého jazyka
- praxe v oboru výhodou
- řidičský průkaz skupiny B podmínkou

Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- prezentaci vlastní práce
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce

Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.  Platová třída 9.

Termín nástupu:  dle dohody

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:

Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem:   "Výběrové řízení:  redaktor / redaktorka".

Kontaktní osoba: 
Ing. Martina Strnadová - vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky
tel.: 519  441 031, 725 506 392
e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz

Přihlášky budou přijímány ve lhůtě do 10.12.2018 do 17:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče.
Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

česky english deutsch