Menu Hledat

Výběrové řízení - Strážník městské policie

starostka Města Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo

S t r á ž n í k

Městské policie Hustopeče

Požadujeme:

- státní občanství ČR

- bezúhonnost

- střední vzdělání s maturitní zkouškou

- praxi nejlépe u MěP

- platné osvědčení strážníka MěP výhodou

- zbrojní průkaz výhodou

- komunikativní schopnosti

- znalost práce s PC

- řidičský průkaz skupiny B

Přihláška musí obsahovat:

- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce

Platové podmínky:

- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, příloha č. 1.

Platová třída 7.

Předpokládaný nástup: 01/2023, popř. dle dohody

Nabízíme:

  • možnost čerpání benefitů ze sociálního fondu

  • příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění

  • příspěvek zaměstnavatele na stravování

  • možnost stravování v místě pracoviště

  • příjemné pracovní prostředí

  • pružnou pracovní dobu

  • pět týdnů dovolené

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:

Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem:

Výběrové řízení – Strážník MěP“.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Strnadová, vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky, tel.: 519 441 031, 725 506 392, e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz

Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 08.12.2022 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

 

česky english deutsch