Menu Hledat

Výběrové řízení - Údržbář

Starostka města Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo

Domovník - Údržbář

Náplň práce:
Provádění údržbářských a domovnických prací včetně odborných řemeslných prací při opravách a údržbě budov města, údržba zeleně a chodníků kolem svěřených objektů, správa vozového parku, odečty energií, apod.

Požadujeme:
- bezúhonnost
- vzdělání minimálně střední s výučním listem
- manuální zručnost je podmínkou
- praxe v oboru výhodou
- řidičský průkaz skupiny B je podmínkou

Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných dovednostech
- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, příloha č.1, platová třída 4.

Termín nástupu: leden 2020, popř. dle dohody

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:

Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem: „Výběrové řízení Domovník - údržbář“.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky
tel.: 519 441 031, 725 506 392
e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz

Přihlášky budou přijímány ve lhůtě do 21.11.2019 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

česky english deutsch