Menu Hledat

Územní plán Hustopeče

Územní plán Hustopeče - právní stav po změně č. 1
Vytvořeno 2016
Textová část (PDF 300kB)
B1 Výkres základního členění území (PDF 1450kB)
B2 Hlavní výkres (PDF 2900kB)
B3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 1400kB)
B4 Výkres pořadí změn v území (PDF 1100kB)
D1 Koordinační výkres (PDF 8400kB)
Změna č. 1 územního plánu Hustopeče
Schváleno 2016
Oznámení o vydání změny č. 1 územního plánu Hustopeče (PDF 600kB)
Územní plán Hustopeče
Schváleno 2013

IOP+EU+MMR logo

Projekt "Hustopeče – Nový územní plán" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj

Strukturální fondy - Integrovaný operační program

B1 Výkres základního členění území-List 1 (PDF 640kB)
B1 Výkres základního členění území-List 2 (PDF 960kB)
B2 Hlavní výkres-List 1 (PDF 1050kB)
B2 Hlavní výkres-List 2 (PDF 1700kB)
B3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací-List 1 (PDF 650kB)
B3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací-List 2 (PDF 1000kB)
B4 Výkres pořadí změn v území-List 1 (PDF 600kB)
B4 Výkres pořadí změn v území-List 2 (PDF 900kB)
 
D1 Koordinační výkres-List 1 (PDF 1800kB)
D1 Koordinační výkres-List 2 (PDF 3900kB)
D2 Výkres širších vztahů (PDF 3000kB)
D3 Výkres předpodkládaných záborů půdního fondu-List 1 (PDF 950kB)
D3 Výkres předpodkládaných záborů půdního fondu-List 2 (PDF 1350kB)
D4 Schéma zásobování vodou-List 1 (PDF 1150kB)
D4 Schéma zásobování vodou-List 2 (PDF 1800kB)
D5 Schéma odkanalizování území-List 1 (PDF  1150kB)
D5 Schéma odkanalizování území-List 2 (PDF 1 800kB)
P3 Tabulka předpokládaných záborů půdního fondu (PDF  50kB)
Opatření obecné povahy (PDF  1900kB)
Oznámení o vydání územního plánu Hustopeče (PDF  300kB)
česky english