Menu Hledat

Územní plán Hustopeče

HUSTOPEČE - ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUSTOPEČE únor 2018
Textová část (PDF 250kB)
Výkres základního členění území (PDF 1500kB)
Hlavní výkres (PDF 2900kB)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 1450kB)
Výkres pořadí změn v území (PDF 1100kB)
Koordinační výkres (PDF 8250kB)
HUSTOPEČE - ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUSTOPEČE únor 2018
Textová část (včetně srovnávacího textu) (PDF 750kB)
Výkres základního členění území (PDF 1800kB)
Hlavní výkres (PDF 1900kB)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 1750kB)
Koordinační výkres (PDF 7900kB)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 7500kB)
Územní plán Hustopeče - právní stav po změně č. 1
Účinnost 2016
Textová část (PDF 300kB)
B1 Výkres základního členění území (PDF 1450kB)
B2 Hlavní výkres (PDF 2900kB)
B3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 1400kB)
B4 Výkres pořadí změn v území (PDF 1100kB)
D1 Koordinační výkres (PDF 8400kB)
Změna č. 1 územního plánu Hustopeče
Schváleno 2016
Oznámení o vydání změny č. 1 územního plánu Hustopeče (PDF 600kB)
Územní plán Hustopeče
Schváleno 2013
D2 Výkres širších vztahů (PDF 3000kB)
D3 Výkres předpodkládaných záborů půdního fondu-List 1 (PDF 950kB)
D3 Výkres předpodkládaných záborů půdního fondu-List 2 (PDF 1350kB)
D4 Schéma zásobování vodou-List 1 (PDF 1150kB)
D4 Schéma zásobování vodou-List 2 (PDF 1800kB)
D5 Schéma odkanalizování území-List 1 (PDF  1150kB)
D5 Schéma odkanalizování území-List 2 (PDF 1 800kB)
P3 Tabulka předpokládaných záborů půdního fondu (PDF  50kB)
Opatření obecné povahy (PDF  1900kB)
Oznámení o vydání územního plánu Hustopeče (PDF  300kB)
česky english