Menu Hledat

Kurdějov

Návrh územního plánu Kurdějov
Dokumentace pro veřejné projednání - červenec 2017
Textová část (PDF 2100kB)
I.2a Výkres základního členění (PDF 350kB)
I.2b Hlavní výkres (PDF 1000kB)
I.2c Koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářství (PDF 600kB)
I.2d Koncepce technické infrastruktury – energetika a spoje (PDF 450kB)
I.2e Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 350kB)
II.2a Koordinační výkres (PDF 1400kB)
II.2b Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 750kB)
II.2c Výkres širších vztahů (PDF 4600kB)
Dokumentace pro společné projednání - únor 2017
Textová část (PDF 2000kB)
I.2a Výkres základního členění (PDF 350kB)
I.2b Hlavní výkres (PDF 1000kB)
I.2c Koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářství (PDF 600kB)
I.2d Koncepce technické infrastruktury – energetika a spoje (PDF 450kB)
I.2e Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 400kB)
II.2a Koordinační výkres (PDF 1400kB)
II.2b Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 750kB)
II.2c Výkres širších vztahů (PDF 6200kB)
Změna č. 2 ÚPO Kurdějov schváleno 2010
TEXTOVÁ ČÁST, POKYNYN PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ (PDF 100kB)
GRAFICKÁ ČÁST
  ČÍSLOVÁNÍ VÝKRESŮ ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNO DLE PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU;
  ŘEŠENÍ DÍLČÍCH ZMĚN JE DOKUMENTOVÁNO VE VÝŘEZECH VÝKRESŮ, KDE DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM;
  Legenda k Hlavnímu výkresu - Návrhu využití území sídla a krajiny (PDF 250kB)
  Legenda k výkresu Veřejně prospěšné stavby (PDF 100kB)
  Změna č. 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.06
  Návrh využití území sídla a krajiny - Hlavní výkres - schválený územní plán (PDF 400kB)
  2. Návrh využití území sídla a krajiny - Hlavní výkres - změna č. 2 (PDF 400kB)
  9. Veřejně prospěšné stavby (PDF 350kB)
  Změna č. 2.05
  Návrh využití území sídla a krajiny - Hlavní výkres - schválený územní plán (PDF 350kB)
  2. Návrh využití území sídla a krajiny - Hlavní výkres - změna č. 2 (PDF 350kB)
  Změna č. 2.07
  Návrh využití území sídla a krajiny - Hlavní výkres - schválený územní plán (PDF 300kB)
  2. Návrh využití území sídla a krajiny - Hlavní výkres - změna č. 2 (PDF 300kB)
ODŮVODNĚNÍ
TEXTOVÁ ČÁST (PDF 100kB)
GRAFICKÁ ČÁST
  ČÍSLOVÁNÍ VÝKRESŮ ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNO DLE PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU;
  ŘEŠENÍ DÍLČÍCH ZMĚN JE DOKUMENTOVÁNO VE VÝŘEZECH VÝKRESŮ, KDE DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM;
  Legenda k Záboru ZPF (PDF 50kB)
  Změna č. 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.06
  8.Zábor zemědělského půdního fondu (PDF 350kB)
  Změna č. 2.05
  8.Zábor zemědělského půdního fondu (PDF 300kB)
Opatření obecné povahy (PDF 650kB)
Registrační list (PDF 100kB)
Oznámení o vydání změny č. 2 ÚPO Kurdějov (PDF 100kB)
Změna č. 1 ÚPO Kurdějov schváleno 2008
A. TEXTOVÁ ČÁST, POKYNYN PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ (PDF 200kB)
B. GRAFICKÁ ČÁST
  Legenda k návrhu využití územní sídla a krajiny – hlavnímu výkresu (PDF 1350kB)
   Legenda k výkresům Zásobování vodou a Zásobování plynem a elektrickou energií (PDF 100kB)
   Legenda k výkresu Veřejně prospěšné stavby (PDF 600kB)
   ZMĚNA Č. 1.01, 1.02, 1.04, 1.05,1.06, 1. 08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.13,1.14
  2.Návh využití území sídla a krajiny - hlavní výkres schválený územní plán (PDF 1000kB)
  2.Návh využití území sídla a krajiny - hlavní výkres (PDF 1000kB)
  5.Zásobování vodu (PDF 500kB)
  7.Zásobování plynem a elektrickou energií (PDF 550kB)
  9.Veřejně prospěšné stavby (PDF 550kB)
   ZMĚNA Č. 1.03
  2.Návh využití území sídla a krajiny - hlavní výkres schválený územní plán (PDF 300kB)
  2.Návh využití území sídla a krajiny - hlavní výkres (PDF 300kB)
   ZMĚNA Č. 1.12
  2.Návh využití území sídla a krajiny - hlavní výkres schválený územní plán (PDF 300kB)
  2.Návh využití území sídla a krajiny - hlavní výkres (PDF 300kB)
ODŮVODNĚNÍ
A.TEXTOVÁ ČÁST (PDF 100kB)
B. GRAFICKÁ ČÁST
  Legenda k Záboru ZPF (PDF 150kB)
   ZMĚNA Č. 1.01, 1.02, 1.04, 1.05,1.06, 1. 08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.13,1.14
  8.Zábor zemědělského půdního fondu (PDF 600kB)
   ZMĚNA Č. 1.03
  8.Zábor zemědělského půdního fondu (PDF 200kB)
   ZMĚNA Č. 1.12
  8.Zábor zemědělského půdního fondu (PDF 200kB)
Opatření obecné povahy (PDF 350kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Oznámení o vydání změny č. 1 ÚPO Kurdějov (PDF 50kB)
Územní plán obce Kurdějov schváleno 2003
A.TEXTOVÁ ČÁST
  1.Průvodní zpráva (PDF 7900kB)
  2.Závazná část ve formě regulativů (PDF 750kB)
  3. Registrační list
B. GRAFICKÁ ČÁST
  1. Širší vztahy
  2.Návrh využití území sídla a krajiny - hlavní výkres (1/5000) (PDF 12150kB)
  3. Návrh využití území sídla a krajiny - hlavní výkres (1/2000)
  4. Dopravní řešení
  5. Zásobování vodou
  6. Odkanalizování
  7. Zásobování plynem a elektrickou energií
  8. Zábor zemědělského půdního fondu
  9. Veřejně prospěšné stavby
C. PŘÍLOHY
  1. Schéma hlavního výkresu
  2.Návrh znění obecně závazné vyhlášky o závazných částech Územního plánu obce
Obecně závazná vyhláška obce Kurdějov č. 1/2003 o závazných částech Územního plánu obce Kurdějov (PDF 1200kB)
česky english