Kostel sv. Václava a sv. Anežky České

Dukelské náměstí, 69301 Hustopeče
Adresář Historie a památky
Web: farnosthustopece.cz
Telefon: +420 723 529 476
E-mail: hustopece@dieceze.cz
Provozovatel: Farnost Hustopeče

Jak se ke kostelu dostanete? Odkaz na mapy.cz


Nový kostel sv. Václava a sv. Anežky České stojí v historickém centru města na jihozápadně se svažujícím náměstí. Přibližně na stejném místě stál do r. 1961 pozdně gotický kostel. Jeho dvoulodí zdemoloval pád věže, která se zřítila 26.2.1961.

Následoval zápas odborníků i veřejnosti o zachování velmi cenné zbylé části kostela. Po zamítnutí posledního odvolání farního úřadu v Hustopečích proti demoličnímu příkazu byl zbytek kostela nakonec v září 1962 zbourán. Vybavení kostela a některé vzácné architektonické články byly do té doby uloženy na faře.

Základní kámen hustopečského kostela byl jedním z kamenů, posvěcených při první návštěvě papeže Jana Pavla II. u nás v roce 1990.

Obnovená možnost výstavby sakrální architektury vyvolala obrovský zájem ze strany architektů. Nakonec byl zvolen návrh Ludvíka Kolka. V červenci roku 1990 začal geologický průzkum hustopečského náměstí, v dubnu 1991 byl posvěcen pozemek stavby a v dubnu 1992 byla stavba nového kostela zahájena.

Dvoupodlažní stavba nového kostela s výrazně dominující věží využívá svažitého terénu hustopečského náměstí. Půdorys otevřené spirály se odvíjí od centra, kterým je podzemní kaple na místě mariánské kaple původního kostela. Vnitřní stěna spirály opisuje její půdorys a přechází pak v členitou část s kopiemi gotických oken a prudce zvednutým náběhem se připojuje k věži. Na vrcholu věže je kříž, o něco níže obtáčí rozdělené panely věže kovový kruh v podobě koruny – atributu sv. Václava.

Kostel sv. Václava v Hustopečích je jedním z prvních sakrálních objektů postavených v České republice po r. 1989. Kostel byl vysvěcen roku 1994.

 

Ukázat na mapě uložit vizitku vcard