Židovský hřbitov

Svat. Čecha, 69301 Hustopeče
Adresář Historie a památky
Web: www.hustopece.cz
Telefon: +420 530 351 419
E-mail: tic@hustopece.cz
Provozovatel: Město Hustopeče

Jak se dostat ke hřbitovu? Odkaz na mapy.cz


Židovský hřbitov v Hustopečích se rozkládá na jihozápadě města , v dnešní ulici Svatopluka Čecha. V roce 1886 jej (včetně obřadní síně) založil zdejší židovský náboženský spolek. Tehdy měl rozlohu 1298 m2.
Poslední pohřeb se zde konal v dubnu 1946. V dubnu 1949 bylo vlastnické právo zapsáno na Židovskou náboženskou obec Brno. Poté hřbitov celá desetiletí chátral a stával se také častým cílem vandalů, kteří zde mimo jiné převraceli a pohazovali náhrobky po celém areálu.
Roku 2013 se zničený hřbitov dočkal rekonstrukce a alespoň částečného obnovení. Slavnostní otevření proběhlo 8. října téhož roku. Došlo k rekonstrukci dochovaného úseku obvodové zdi a vstupní brány, byl zbudován památník věnovaný židovským obyvatelům Hustopečí a instalována pamětní deska věnovaná odkazu zdejšího rabína Isidora Böcka, kterou společně odkryla jeho vnoučata Judith Leiferová a Šmu'el Loeb.
Ukázat na mapě uložit vizitku vcard