Informace o technické infrastruktuře

Informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území podle §166 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění

Na doplnění níže uvedeného seznamu se pracuje. Můžete nás kontaktovat na telefonním čísle 519 441 092.

 • městys Boleradice
  • Datum předání: 20090115
  • Formulář: ZDE (PDF 300kB)
  • Zákres: ZDE (PDF 450kB)
  • Dotčené kat. území: Boleradice
  • Jev: síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma (řádek č. 70)
 • obec Borkovany
  • Datum předání: 20080528
  • Dotčené kat. území: Borkovany
  • Jev: vodovodní síť včetně ochranného pásma (řádek č. 68)
 • obec Bořetice
  • Datum předání: 20140324
  • Formulář: ZDE (PDF 350kB)
  • Zákres: ZDE (PDF 450kB)
  • Dotčené kat. území: Bořetice u Hustopečí
  • Jev: vodovodní síť včetně ochranného pásma (řádek č. 68), síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma (řádek č. 70)
 • obec Brumovice
  • Datum předání: 20181018
  • Dotčené kat. území: Brumovice
  • Jev: technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma (řádek č. 69), síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma (řádek č. 70)
 • obec Diváky
  • Datum předání: 20071213
  • Formulář: ZDE (PDF 350kB)
  • Zákres: ZDE (PDF 450kB)
  • Dotčené kat. území: Diváky
  • Jev: síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma (řádek č. 70)
 • obec Horní Bojanovice
  • Datum předání: 20120221
  • Formulář: ZDE (PDF 300kB)
  • Zákres: ZDE (PDF 450kB)
  • Dotčené kat. území: Horní Bojanovice
  • Jev: vodovodní síť včetně ochranného pásma (řádek č. 68), síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma (řádek č. 70)
 • město Hustopeče
  • Datum předání: 20081201
  • Formulář: ZDE (PDF 1650kB)
  • Zákres: ZDE (PDF 450kB)
  • Dotčené kat. území: Hustopeče u Brna
  • Jev: komunikační vedení včetně ochranného pásma (řádek č. 82)
 • město Hustopeče
  • Datum předání: 20100318
  • Formulář: ZDE (PDF 350kB)
  • Zákres: ZDE (PDF 450kB)
  • Dotčené kat. území: Hustopeče u Brna
  • Jev: síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma (řádek č. 70)
 • město Klobouky u Brna
  • Datum předání: 20070927
  • Formulář: ZDE (PDF 300kB)
  • Zákres: ZDE (PDF 450kB)
  • Dotčené kat. území: Klobouky u Brna
  • Jev: vodovodní síť včetně ochranného pásma (řádek č. 68)
 • obec Kobylí
  • Datum předání: 20120418
  • Formulář: ZDE (PDF 300kB)
  • Zákres: ZDE (PDF 450kB)
  • Dotčené kat. území: Kobylí na Moravě
  • Jev: vodovodní síť včetně ochranného pásma (řádek č. 68), síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma (řádek č. 70)
 • obec Krumvíř
  • Datum předání: 20160316
  • Dotčené kat. území: Krumvíř
  • Jev: síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma (řádek č. 70)
 • obec Křepice
  • Datum předání: 20080528
  • Dotčené kat. území: Křepice u Hustopečí
  • Jev: vodovodní síť včetně ochranného pásma (řádek č. 68)
 • obec Kurdějov
  • Datum předání: 20130930
  • Formulář: ZDE (PDF 350kB)
  • Zákres: ZDE (PDF 450kB)
  • Dotčené kat. území: Hustopeče u Brna, Kurdějov
  • Jev: komunikační vedení včetně ochranného pásma (řádek č. 82)
 • obec Morkůvky
  • Datum předání: 20140417
  • Dotčené kat. území: Morkůvky
  • Jev: síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma (řádek č. 70)
 • obec Němčičky
  • Datum předání: 20130417
  • Formulář: ZDE (PDF 350kB)
  • Zákres: ZDE (PDF 450kB)
  • Dotčené kat. území: Němčičky u Hustopečí
  • Jev: technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma (řádek č. 67), vodovodní síť včetně ochranného pásma (řádek č. 68)
 • obec Nikolčice
  • Datum předání: 20170109
  • Dotčené kat. území: Nikolčice
  • Jev: síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma (řádek č. 70)
 • obec Popice
  • Datum předání: 20170622
  • Dotčené kat. území: Popice
  • Jev: vodovodní síť včetně ochranného pásma (řádek č. 68)
 • obec Pouzdřany
  • Datum předání: 20130723
  • Formulář: ZDE (PDF 350kB)
  • Zákres: ZDE (PDF 450kB)
  • Dotčené kat. území: Pouzdřany
  • Jev: vodovodní síť včetně ochranného pásma (řádek č. 68)
 • obec Starovice
  • Datum předání: 20160914
  • Dotčené kat. území: Starovice
  • Jev: vodovodní síť včetně ochranného pásma (řádek č. 68)
 • obec Starovičky
  • Datum předání: 20110616
  • Formulář: ZDE (PDF 300kB)
  • Zákres: ZDE (PDF 450kB)
  • Dotčené kat. území: Starovičky
  • Jev: technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma (řádek č. 69), síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma (řádek č. 70)
 • obec Strachotín
  • Datum předání: 20161208
  • Dotčené kat. území: Strachotín
  • Jev: síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma (řádek č. 70)
 • obec Šakvice
  • Datum předání: 20160519
  • Dotčené kat. území: Šakvice
  • Jev: síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma (řádek č. 70)
 • obec Šitbořice
  • Datum předání: 20130207
  • Formulář: ZDE (PDF 300kB)
  • Zákres: ZDE (PDF 450kB)
  • Dotčené kat. území: Šitbořice
  • Jev: komunikační vedení včetně ochranného pásma (řádek č. 82)
 • obec Uherčice
  • Datum předání: 20110817
  • Dotčené kat. území: Uherčice
  • Jev: technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma (řádek č. 69), síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma (řádek č. 70)
 • obec Uherčice
  • Datum předání: 20160525
  • Dotčené kat. území: Uherčice
  • Jev: vodovodní síť včetně ochranného pásma (řádek č. 68)
 • obec Velké Hostěrádky
  • Datum předání: 20071003
  • Dotčené kat. území: Velké Hostěrádky
  • Jev: vodovodní síť včetně ochranného pásma (řádek č. 68)
 • městys Velké Němčice
  • Datum předání: 20120730
  • Formulář: ZDE (PDF 350kB)
  • Zákres: ZDE (PDF 450kB)
  • Dotčené kat. území: Velké Němčice
  • Jev: vodovodní síť včetně ochranného pásma (řádek č. 68), síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma (řádek č. 70)
 • město Velké Pavlovice
  • Datum předání: 20120229
  • Dotčené kat. území: Velké Pavlovice
  • Jev: vodovodní síť včetně ochranného pásma (řádek č. 68)
 • město Velké Pavlovice
  • Datum předání: 20120229
  • Dotčené kat. území: Velké Pavlovice
  • Jev: síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma (řádek č. 70)
 • obec Vrbice
  • Datum předání: 20100301
  • Formulář: ZDE (PDF 300kB)
  • Zákres: ZDE (PDF 450kB)
  • Dotčené kat. území: Vrbice u Velkých Pavlovic
  • Jev: síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma (řádek č. 70)
 • BIBI LIFE s.r.o.
  • Datum předání: 20121005
  • Formulář: ZDE (PDF 350kB)
  • Zákres: ZDE (PDF 500kB)
  • Dotčené kat. území: Borkovany, Velké Hostěrádky
  • Jev: vodovodní síť včetně ochranného pásma (řádek č. 68)
 • Čepro, a.s.
  • Datum předání: 20170811
  • Dotčené kat. území: Bohumilice, Boleradice, Borkovany, Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, Kašnice, Klobouky u Brna, Kobylí na Moravě, Krumvíř, Morkůvky, Nikolčice, Šitbořice
  • Jev: technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma (řádek č. 76), produktovod včetně ochranného pásma (řádek č. 78)
 • ČEPS, a.s.
  • Datum předání: 20180905
  • Dotčené kat. území: Bohumilice, Borkovany, Brumovice, Hustopeče u Brna, Kašnice, Klobouky u Brna, Kobylí na Moravě, Krumvíř, Kurdějov, Nikolčiče, Starovičky, Šakvice, Šitbořice, Velké Hostěrádky, Velké Pavlovice
  • Jev: nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma (řádek č. 73)
 • Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
  • Datum předání: 20180502
  • Dotčené kat. území: Bohumilice, Boleradice, Borkovany, Bořetice u Hustopečí, Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, Hustopeče u Brna, Kašnice, Klobouky u Brna, Kobylí na Moravě, Krumvíř, Křepice u Hustopečí, Kurdějov, Morkůvky, Němčičky u Hustopečí, Nikolčiče, Popice, Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Šitbořice, Uherčice u Hustopečí, Velké Hostěrádky, Velké Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice u Velkých Pavlovic
  • Jev: elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma (řádek č. 81), komunikační vedení včetně ochranného pásma (řádek č. 82)
 • České Radiokomunikace a.s.
  • Datum předání: 20181002
  • Dotčené kat. území: Bohumilice, Boleradice, Brumovice, Horní Bojanovice, Hustopeče u Brna, Kašnice, Klobouky u Brna, Krumvíř, Křepice u Hustopečí, Morkůvky, Němčičky u Hustopečí, Nikolčiče, Popice, Pouzdřany, Starovice, Strachotín, Šakvice, Uherčice u Hustopečí, Velké Němčice
  • Jev: komunikační vedení včetně ochranného pásma (řádek č. 82)
 • Českomoravská telekomunikační, s.r.o.
  • Datum předání: 20120208
  • Formulář: ZDE (PDF 250kB)
  • Zákres: ZDE (PDF 450kB)
  • Dotčené kat. území: Borkovany, Šitbořice
  • Jev: komunikační vedení včetně ochranného pásma (řádek č. 82)
 • Dial Telecom, a.s.
  • Datum předání: 20131219
  • Formulář: ZDE (PDF 250kB)
  • Zákres: ZDE (PDF 450kB)
  • Dotčené kat. území Hustopeče u Brna, Starovice, Starovičky, Uherčice u Hustopečí, Velké Němčice, Velké Pavlovice
  • Jev: komunikační vedení včetně ochranného pásma (řádek č. 82)
 • DSO ČOV Strachotín, Popice
  • Datum předání: 20080423
  • Formulář: ZDE (PDF 300kB)
  • Zákres: ZDE (PDF 450kB)
  • Dotčené kat. území: Popice, Strachotín
  • Jev: technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma (řádek č. 69), síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma (řádek č. 70)
 • E. ON Česká republika, s.r.o.
  • Datum předání: 20181108
  • Dotčené kat. území: Bohumilice, Boleradice, Borkovany, Bořetice u Hustopečí, Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, Hustopeče u Brna, Kašnice, Klobouky u Brna, Kobylí na Moravě, Krumvíř, Křepice u Hustopečí, Kurdějov, Morkůvky, Němčičky u Hustopečí, Nikolčiče, Popice, Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Šitbořice, Uherčice u Hustopečí, Velké Hostěrádky, Velké Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice u Velkých Pavlovic
  • Jev: nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma (řádek č. 73)
 • GasNet, s.r.o.
  • Datum předání: 20190219
  • Dotčené kat. území: Kobylí na Moravě, Krumvíř
  • Jev: nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma (řádek č. 73), technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma (řádek č. 74), vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma (řádek č. 75)
 • innogy Gas Storage, s.r.o.
  • Datum předání: 20180724
  • Dotčené kat. území: Pouzdřany, Strachotín
  • Jev: elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území (řádek č. 82a)
 • Internet4you.cz, spol. s r.o.
  • Datum předání: 20181129
  • Dotčené kat. území: Vrbice u Velkých Pavlovic
  • Jev: komunikační vedení včetně ochranného pásma (řádek č. 82)
 • itself, s.r.o.
  • Datum předání: 20140912
  • Formulář: ZDE (PDF 500kB)
  • Zákres: ZDE (PDF 450kB)
  • Dotčené kat. území: Hustopeče u Brna, Křepice u Hustopečí, Nikolčice, Popice, Starovice, Starovičky, Strachotín, Uherčice u Hustopečí, Velké Němčice, Velké Pavlovice
  • Jev: komunikační vedení včetně ochranného pásma (řádek č. 82)
 • MERO ČR, a. s.
  • Datum předání: 20160914
  • Dotčené kat. území: Borkovany, Brumovice, Klobouky u Brna, Kobylí na Moravě, Morkůvky, Nikolčice, Šitbořice
  • Jev: nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma (řádek č. 73), ropovod včetně ochranného pásma (řádek č. 77), komunikační vedení včetně ochranného pásma (řádek č. 82)
 • MND a. s.
  • Datum předání: 20160804
  • Dotčené kat. území: Krumvíř
  • vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma (řádek č. 75), ropovod včetně ochranného pásma (řádek č. 77), komunikační vedení včetně ochranného pásma (řádek č. 82)
 • NET4GAS, s.r.o.
  • Datum předání: 20180410
  • Dotčené kat. území: Brumovice, Diváky, Hustopeče u Brna, Klobouky u Brna, Kobylí na Moravě, Krumvíř, Křepice u Hustopečí, Nikolčiče, Popice, Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šitbořice, Uherčice u Hustopečí, Velké Němčice, Velké Pavlovice
  • Jev: technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma (řádek č. 74), vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma (řádek č. 75), komunikační vedení včetně ochranného pásma (řádek č. 82)
 • OPTILINE a.s.
  • Datum předání: 20160718
  • Dotčené kat. území Hustopeče u Brna, Starovice, Starovičky, Uherčice u Hustopečí, Velké Němčice, Velké Pavlovice
  • Jev: komunikační vedení včetně ochranného pásma (řádek č. 82)
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR
  • Datum předání: 20160112
  • Dotčené kat. území: Hustopeče u Brna, Starovice, Starovičky, Velké Němčice, Velké Pavlovice
  • Jev: síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma (řádek č. 70)
 • Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  • Datum předání: 20160606
  • Dotčené kat. území: Hustopeče u Brna, Popice, Pouzdřany, Šakvice
  • Jev: nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma (řádek č. 73), komunikační vedení včetně ochranného pásma (řádek č. 82)
 • Telia Carrier Czech Republic a.s.
  • Datum předání: 20160718
  • Dotčené kat. území: Hustopeče u Brna, Starovice, Starovičky, Šakvice, Velké Němčice
  • Jev: komunikační vedení včetně ochranného pásma (řádek č. 82)
 • Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
  • Datum předání: 20160805
  • Dotčené kat. území: Boleradice, Borkovany, Bořetice u Hustopečí, Brumovice, Horní Bojanovice, Hustopeče u Brna, Kobylí na Moravě, Křepice u Hustopečí, Morkůvky, Němčičky u Hustopečí, Popice, Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Uherčice u Hustopečí, Velké Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice u Velkých Pavlovic
  • Jev: technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma (řádek č. 67), vodovodní síť včetně ochranného pásma (řádek č. 68), technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma (řádek č. 69), síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma (řádek č. 70)
 • Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
  • Datum předání: 20180129
  • Dotčené kat. území: Boleradice, Borkovany, Bořetice u Hustopečí, Brumovice, Horní Bojanovice, Hustopeče u Brna, Kobylí na Moravě, Křepice u Hustopečí, Morkůvky, Němčičky u Hustopečí, Popice, Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Uherčice u Hustopečí, Velké Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice u Velkých Pavlovic
  • Jev: technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma (řádek č. 67), vodovodní síť včetně ochranného pásma (řádek č. 68)