K Pohansku u Břeclavi

TRASA
Hustopeče – Šakvice – Nové Mlýny – Bulhary – Janův Hrad – Břeclav – Pohansko – Janův Hrad – Přítluky – Zaječí – Šakvice – Hustopeče

76 km

ÚVOD
Skvělý cyklovýlet okolo vodní nádrže Nové Mlýny k rozsáhlému velkomoravskému hradišti z 9. století a loveckému zámečku Pohansko, při kterém po cestě navštívíte i krásnou umělou zříceninu hradu Janohrad a objevíte krásy zdejších lužních lesů. Nelekněte se počtu kilometrů, tudy to jede skoro samo!

POPIS TRASY
Z Hustopečí se do obce Šakvice dostaneme přes ulici Hradní po trase č. 5066, která vede až k nádržím Nové Mlýny. Zde odbočíme doprava a po hrázi, která nádrž kopíruje dorazíme do obce Nové Mlýny (červená turistická značka). Po červené turistické značce pokračujeme i nadále okolo kempu Pálava do obce Bulhary a tatáž značka nás v obci navede odbočením vlevo na trasu č. 5043 po které dorazíme k malé vodní elektrárně Bulhary. Zde neodbočíme vpravo do obce Lednice, ale po polní cestě pokračujeme rovně. Cesta nás dovede k hlavní silnici mezi obcemi Podivín a Lednice, kde už uvidíme ukazatel na trasu k Janohradu (č. 5066). U Janova Hradu si můžete odpočinout a občerstvit se ve stánku, který se zde v sezoně nachází. Odsud se přes most vydáme do Břeclavi (trasa č. 41, EV9, Knížecí, Lednická). Jedná se o krásnou asfaltovou cestu, kterou lemují lužní lesy. Přes rameno řeky Dyje se dostaneme k Břeclavi, kde po cestě mineme místní zámek. Na hlavní křižovatce odbočíme (trasa č. 4, EV9, Moravská stezka) vpravo na ulici třída 1. máje a poté doleva na ulici U Nemocnice (trasa č. 4, 43, Moravská stezka, Podluží) a právě tato trasa nás dovede až do cíle – k zámečku Pohansko. Od zámečku se zpět do Kančí obory dostaneme trasou „Podluží“ přes Poštornou a okolo rybníku Včelín. Cesta zpět k Janohradu a poté k hlavní cestě mezi Podivínem a Lednicí je stejná (trasa č. 41, EV9, Knížecí, Lednická). Zde odbočíme doprava (trasa č. 5066, Velkopavlovická), přejedeme most přes řeku Dyji a odbočíme doleva na polní cestu (trasa č. 5066, Velkopavlovická). Tato trasa vede podél obory Obelisk a dovede nás do obce Přítluky. Na Hlavní ulici odbočíme doleva a po státní silnici dorazíme až k hlavní křižovatce, kde odbočíme doprava a hned první odbočkou doleva k Vinařství U Kapličky (Zaječský vycházkový okruh). Zde se opět napojíme na trasu č. 5066, Velkopavlovická, která nás dovede přes Šakvice zpět do Hustopečí.

TIP: Až budete projíždět Kančí oborou v Břeclavi, která se rozprostírá v lužním lese, nezapomeňte si doplnit zásoby pitné vody u pítka, které se zde nachází. Zdejší voda je výborná a pítko nabízí možnost bezplatného občerstvení.

Odkaz na mapu cyklovýletu najdete zde.