Menu Hledat

Kostel sv. Václava a sv. Anežky České

Dukelské náměstí, 69301 Hustopeče
Adresář Historie a památky
Web: farnosthustopece.cz/
Telefon: +420 739 389 112
E-mail: fu.hustopece@seznam.cz
Provozovatel: Farnost Hustopeče

Jak se ke kostelu dostanete? Odkaz na mapy.cz


Nový kostel sv. Václava v Hustopečích stojí v historickém centru města na jihozápadně se svažujícím náměstí. Přibližně na stejném místě stál do r. 1961 pozdně gotický kostel. Jeho dvoulodí zdemoloval pád věže, která se zřítila 26.2.1961.

Následoval zápas odborníků i veřejnosti o zachování velmi cenné zbylé části kostela. Po zamítnutí posledního odvolání farního úřadu v Hustopečích proti demoličnímu příkazu byl zbytek kostela nakonec v září 1962 zbourán. Vybavení kostela a některé vzácné architektonické články byly do té doby uloženy na faře. Bohoslužby se sloužily o nedělích v malé a za nepříznivého počasí špatně dostupné kapli na Křížovém kopci, ve všední dny na faře.

O stavbě nového kostela se uvažovalo již v letech 1970-1971m ale příznivá situace nastala teprve v roce 1989. Základní kámen hustopečského kostela byl jedním z kamenů, posvěcených při první návštěvě papeže Jana Pavla II. u nás.

Obnovená možnost výstavby sakrální architektury vyvolala obrovský zájem ze strany architektů. Nakonec byl zvolen návrh Ludvíka Kolka. V červenci roku 1990 začal geologický průzkum hustopečského náměstí, v dubnu 1991 byl posvěcen pozemek stavby a v dubnu 1992 byla stavba nového kostela zahájena.

Dvoupodlažní stavba nového kostela s výrazně dominující věží využívá svažitého terénu hustopečského náměstí. Půdorys otevřené spirály se odvíjí od centra, kterým je podzemní kaple na místě mariánské kaple původního kostela. Vnitřní stěna spirály opisuje její půdorys a přechází pak v členitou část s kopiemi gotických oken a prudce zvednutým náběhem se připojuje k věži. Vnější strana stavby stoupá v kontrastu s klesajícím svahem a vrcholí věží, kterou tvoří soustava vertikálních betonových článků. Na vrcholu věže je kříž, o něco níže obtáčí rozdělené panely věže kovový kruh v podobě koruny – atributu sv. Václava. Uprostřed střechy je umístěna kovová plastika v podobě monstrance, která vyznačuje místo, kde se nachází svatostánek. Pro tuto atypickou stavbu bylo použito cihlového zdiva doplněného betonovými částmi, střecha je složena z překrývajících se betonových desek, krytých měděným plechem.

Kostel sv. Václava v Hustopečích je jedním z prvních sakrálních objektů postavených v České republice po r. 1989. Kostel byl vysvěcen roku 1994.

Ukázat na mapě uložit vizitku vcard
česky english deutsch