Muzeum obce Kobylí

Jižní Morava není oblíbená jen díky turistice a vínu, ale také díky místnímu folklóru. Nekonečné lány vinic, rozjuchané večery ve sklípcích a tradiční krojované hody. A kdo hody propásl, může se s prvky folklóru seznámit v nedalekém muzeu obce Kobylí.

Právě zde si prohlédnete lidové kroje, stylově upravenou selskou kuchyň a jizbu i staré fotografie dokumentující život na venkově. Kromě toho je v muzeu také expozice věnovaná nářadí a větším zemědělským strojům. Prohlídka se většinou končí ve stylově opravených sklepních prostorách muzea.

Více informací na www.kobyli.cz.