Návštěvnické centrum Mušov - Brána do Římské říše

Nová budova návštěvnického centra se nachází v těsném sousedství Aqualandu Moravia a přibližuje výsledky archeologického průzkumu Hradiska u Mušova i nálezy z doby římské říše.

Součástí expozice je kinosál, dotykové panely, světelná vizualizace promítaná na stěnu, skleněné vitríny s originálními předměty, terasa za centrem či naučná stezka tábořištěm Římanů.

Pojďme s výhledem na Pálavu obdivovat, jak strategickou vyhlídku si vojáci Marka Aurelia na jihu Moravy zvolili!

Více info: https://www.branadorimskerise.cz/