Okolo dolní nádrže Nové Mlýny

TRASA
Hustopeče – Šakvice – Nové Mlýny – Pavlov – Dolní Věstonice – Strachotín – Šakvice – Hustopeče

32 km

ÚVOD
Vydejte se po stopách nejvýznamnějšího tábořiště člověka na Zemi v době ledové a místem vzniku nejstarších uměleckých tradic lidstva. Obce nacházející se na úpatí Pavlovských vrchů při jižním břehu vodní nádrže Nové Mlýny nás zavedou na místa archeologických nalezišť dokládající osídlení již od dob lovců mamutů. Pohodová třicetikilometrová trasa okolo dolní nádrže Nové Mlýny je určena i pro méně zdatné cyklisty.

POPIS TRASY
Z náměstí se vydáme ke světelné křižovatce na ulici Bratislavská, kde odbočíme doleva a poté doprava (směr Šakvice, Mikulov). Po trase 5066 přes ulici Nádražní, Hradní a následně Habánská vyjedeme k posezení, kde odbočíme doprava a pokračujeme po trase č. 5066 do obce Šakvice. U parku odbočíme vlevo a po ulici Dlouhá a Na Pustých přijedeme k ulici Hlavní, kde se odbočením vlevo (u COOPU) napojíme znovu na trasu č. 5066. Přes Kopeček vyjedeme ven z obce směrem k Novomlýnské nádrži. U rozcestí odbočíme vpravo a naše cesta bude přímo kopírovat hráz (červená turistická značka). Na křižovatce u obce Nové Mlýny odbočíme vpravo, přejedeme po silnici most přes řeku Dyji a znovu odbočíme na hráz vpravo k vodní elektrárně. Naše cesta bude znovu kopírovat hráz (zelená turistická značka) a to až k Pavlovu. Blízké okolí jedné z nejstarších vinařských obcí na Moravě patří mezi skvosty naší krajiny. Pavlov proslavilo především víno, památky a archeologie. K výletům vedle řady vinařství láká vinařská stezka, zřícenina hradu Děvičky a pozoruhodný archeopark. Trasa č. 5043 nás dovede do Dolních Věstonic, kde mineme velkou sochu Věstonické venuše. Tato keramická soška nahé ženy vyrobená z pálené hlíny je nejstarší známou keramickou soškou na světě a proslavila tuto malou obec po celém světě. Byla nalezena v roce 1925 v popelišti v horní části pravěkého naleziště mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem. Území obce bylo osídleno již od pravěku, jak dokládají četné archeologické nálezy, které jsou zpřístupněny veřejnosti v zdejším archeologickém muzeu. Za kostelem sv. Michala odbočíme vpravo a najedeme na táhlý most přes nádrž vedoucí do Strachotína (trasa č. 5043). V obci na hlavní křižovatce odbočíme vpravo na ulici Nová a polní cestou dorazíme do Šakvic. Za křížkem v obci odbočíme vlevo, vyjedeme k místnímu hřbitovu a navážeme na ulici Hlavní navážeme na trasu č. 5066, která nás dovede zpátky do Hustopečí.

Trasa na webu www.mapy.cz: https://mapy.cz/s/lugobatevu