Morový sloup

Dukelské námestí, 69301 Hustopeče
Adresář Historie a památky
Provozovatel: Město Hustopeče

Čtrnáct metrů vysoká dominanta horního konce náměstí pochází z roku 1736. Po opakovaných morových epidemiích, kterým podlehly stovky obyvatel, byly postaveny dvě stavby – kaple a původně jednoduchý sloup.

Sloup je zasvěcen tzv. morovým patronům – sv. Rochu, Šebestiánu, Františku Xaverskému a Karlu Boromejskému. V úpatí sloupu je Panna Maria a sv. Josef. V náznaku jeskyně ležící postava patří sv. Rozálii a Alžbětě. Vrcholu vévodí sv. Trojice se svatozáří. Stavbu zahájil místní měšťan a finance doplnilo město. Hodnota stavby byla v té době 3420 zlatých. V 90. letech 20. století byl sloup celý rozebrán a zrestaurován.

Ukázat na mapě uložit vizitku vcard