Pouzdřanská step

Dnes navštívíme národní přírodní památku Pouzdřanskou step – Kolby. Ta se nachází v katastrálním území obcí Pouzdřany a Uherčice a rozkládá se na ploše 47 ha. 

Zde se vydáme do části stepi nad obcí Pouzdřany, která je přírodě blízká ekosystému stepní krajiny. Tento poměrně rozlehlý komplex teplomilných lesních společenstev a stepí je domovem řady ohrožených i chráněných druhů rostlin a živočichů. 

Pojďte objevit další dech beroucí výhledy, nejkrásnější kouty panonské části a botanicky nejcennější lokality jižní Moravy!

Foto: Klára Knápková