Křížový vrch s kaplí sv. Rocha a relaxační zónou

Kapitána Jaroše, 69301 Hustopeče
Adresář Příroda a turistika
Provozovatel: Město Hustopeče

Jak se ke kapli dostanete? Odkaz na mapy.cz


Lesopark s přírodním amfiteátrem a kaplí sv. Rocha sloužil až do 2. světové války jako městský park. Také T. G. Masaryk při svých pobytech v Hustopečích chodil se svou rodinou na toto místo.

Kaple vznikla v 17. stol. v době morové epidemie. Hustopečští ji postavili jako ochranu proti moru na Volském (dnes Křížovém) vrchu, společně s morovým sloupem na náměstí. Finanční prostředky byly získány veřejnými sbírkami. Původně barokní kaple z r. 1682 byla zasvěcena patronům morových pohrom. Postupně byla několikrát přestavována a rozšiřována, až dosáhla rozměrů menšího kostelíku. Na konci 18. stol. se zde konaly pompézní barokní poutě, kterých se zúčastňovali věřící ze širokého okolí. Ke kapli vedla křížová cesta, odtud získal kopec název Křížový vrch.

V současnosti má kaple novorománskou podobu z roku 1901. Jedná se o jednoduchou kupolovitou stavbu se čtyřmi výklenky, věžičkou a zvonem. Původní sochy, barevná okna, mozaikový obraz Krista i staré nástěnné malby pohltily události a čas. Dnes mohou návštěvníci uvnitř kaple obdivovat nástěnné malby a vitráže Ludvíka Kolka.

Relaxační zóna je součástí rozšiřujícího se lesoparku. Ohraničení v podobě plotu z lískových prutů chrání prostor před některými nezvanými zvířecími návštěvníky a zároveň představuje bezpečný prostor i pro nejmenší děti.

Hmatová stezka podporuje rozvoj důležitého lidského smyslu – hmatu. Ke hmatovému vnímání lze využít celý povrch lidského těla. Stezka je určena pro vnímání různých druhů povrchů a přírodních materiálů především prostřednictvím bosých chodidel.

Chodník je stočen do tvaru hlemýždí ulity a je členěn do jednotlivých polí, která jsou vyplněna kameny různé zrnitosti, pískem, borovými šiškami, nastříhanými větvičkami či štěrkem různé zrnitosti.

Balanční prvky vyrobené z přírodního materiálu respektují okolí ráz a vhodným výběrem doplňují atmosféru místa. Děti si zde procvičí stabilitu, motoriku a zároveň se zabaví.

Celý prostor je vybavený celkem 13 lavičkami, které vybízí k posezení a odpočinku.

Od roku 2021 se na Křížovém vrchu nachází i hřiště na discgolf.


Foto: Richard Skoumal

Ukázat na mapě uložit vizitku vcard