Menu Hledat

Mandloňové sady a rozhledna

Havlíčkova, Šafaříkova, 69301 Hustopeče
Adresář Příroda a turistika
Provozovatel: Město Hustopeče

Jak se dostanete do sadů? Odkaz na mapy.cz nebo využijte delší naučnou stezku.


Mandloňový sad je unikátní v České republice. V době největšího rozmachu tohoto sadu v něm rostlo 50 tisíc mandloní. Nic obdobného neexistovalo v celé Střední Evropě.

Historie pěstování mandloní na našem území sahá do 17. století. První rozsáhlé sady však byly vysázeny ve snaze o soběstačnost socialistického hospodářství až v roce 1949 právě v Hustopečích. V době největšího rozmachu v šedesátých letech dvacátého století rostlo okolo 50 tisíc stromů na 185 hektarech. Pěstování mandloní se však stávalo neekonomických a tak se sady postupně zmenšovaly, až na konci osmdesátých let zůstaly poslední dva. Po změně společenských a ekonomických podmínek po listopadu 1989 přestal být zájem i o úrodu z těchto sadů, až zůstaly zcela nevyužívány a neudržovány. Mnoho let bez ošetřování a prořezu stromů vedlo k zahuštění větví v korunách, jejich prosychání a častému rozlamování. V sadech se začal rozšiřovat nálet nežádoucích dřevin, včetně invazivního akátu. Město Hustopeče získalo část sadů při pozemkových úpravách v roce 2004 a další významnou část v roce 2008 odkoupilo. Vlastnictví sadů vytvořilo předpoklady pro zajišťování trvalé systematické péče. V letech 2007 a 2009 byly stromy ošetřeny zdravotním řezem, byl odstraněn nálet nežádoucích dřevin a byly instalovány dvě informační tabule. Sad na lokalitě Kamenec má rozlohu 1,7 ha a roste v něm asi 400 stromů. Ve druhém sadu na Hustopečském starém vrchu roste přibližně 530 mandloní na ploše asi 2,7 ha.

V květnu 2015 začala hustopečským mandloňovým sadům nová éra. K devíti stovkám stromů přibylo téměř sto padesát mladých výpěstků. Do jejich výsadby se mohla zapojit široká veřejnost. Zájemci si zasadili stromky na Den rodin 15. května. O výsadbě nových stromů se začalo jednat už v roce 2012. S vypěstováním o tři roky později pomohli pracovníci ústavu Mendeleum zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici. Z matečných stromů, které rostly v Hustopečích, odborníci odebrali očka. Ty naočkovali na podnože. Díky tomu je všech pět odrůd mandloní, které se nachází v mladém sadu, původních hustopečských.

V roce 2016 opět došlo k výsadbě mladých mandloní. Nový sad vznikl na půl hektarovém pozemku na Starém vrchu za rozhlednou, zasadilo se téměř šedesát nových mandloní. V revitalizaci mandloňového sadu na Starém vrchu chce vedení města pokračovat i v budoucnu.

Rozhledna stojí na okraji mandloňového sadu na Hustopečském starém vrchu v nadmořské výšce asi 300 metrů. Vysoká je 17,4 m, přičemž vyhlídková plošina se nachází ve výšce 12,6 metrů. 

Vyprojektovali ji Ing. Antonín Olšina a Ing. Martin Novák. Postavila ji společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

Hlavní nosné sloupy jsou z modřínového dřeva, podlahy z dubu a další dřevěné části jsou smrkové. Slavnostně byla otevřena 31. března 2012.

Hustopeče nabízí putování po stezce, která Vás dovede nejen k rozhledně, ale také do dvou mandloňových sadů.

Trasa je dlouhá necelých 9 km, můžete využít i zkrácenou variantou dlouhou asi 5 km. Na kratším okruhu je však možno navštívit jen sad s rozhlednou na Hustopečském starém vrchu. Odpočinout si můžete v altánu u Předního rybníka a na další cestě u tří posezení. Na sedmi informačních tabulích se dozvíte o mandloních, o okolní přírodě a krajině i jejím využívání.

Ukázat na mapě uložit vizitku vcard
česky english deutsch