Menu Hledat

Rezervace - Stánkový prodej

Adventní punčování 2020

 • akce se uskuteční v sobotu 28.11.2020 od 13,00 do 18,00 hodin, jedná se o odpolední jarmark
 • místo konání: Dukelské náměstí Hustopeče
 • jarmark je určen PŘEDEVŠÍM pro prodej řemeslného zboží a farmářských výrobků
 • prodejní místa nejsou dopředu označena, pořadatel si vyhrazuje právo na rozmístění prodejních míst
 • UMÍSTĚNÍ STÁNKŮ NA NÁMĚSTÍ SE BUDE ŘEŠIT DLE AKTUÁLNÍ SITUACE
 • zájemce o prodejní místo (prodejce) vyplní a odešle „Objednací formulář“
 • na základě došlého formuláře odešle pořadatel prodejci potvrzení rezervace a potřebné informace
 • prodejní místa se začnou přidělovat od v 10,30 hodin po příchodu pořadatele do 11,00 hodin, do této doby není možné stánky stavět
 • předpokládaný konec akce je v 18,00 hodin, do této doby nebude umožněn vjezd do prostoru náměstí
 • v prostorách Dukelského náměstí není možné parkování, prodejci je povolen vjezd pouze na vyložení a naložení zboží, není zde možné ani odstavení vozidla s uloženým zbožím
 • v případě požadavku připojení k elektrické síti musí prodejce doložit na vyžádání kopie revizních zpráv el. spotřebičů a prodlužovacích šňůr dle ČSN 331 600-ed.2. Bez předložení protokolu o revizi nebude připojení povoleno.
 • cena za pronájem prodejního místa činí 120,- Kč za běžný metr včetně DPH, poplatek bude vybírán na místě
 • prodejce je po skončení akce povinen pronajatou část pozemku na svůj náklad vyklidit a uklidit a v řádném stavu opustit. Kontejner na odpadky bude umístěn ve spodní části náměstí u veřejných WC. Pokud prodejce tuto povinnost nesplní, má pořadatel právo pozemek sám vyklidit na náklady prodejce. Za případnou škodu způsobenou na pronajatém pozemku odpovídá prodejce v souladu s občanským zákoníkem.
 • POŘADATELÉ SI VYHRAZUJÍ PRÁVO PŘIDĚLOVAT PRODEJNÍ MÍSTA NA ZÁKLADĚ NABÍZENÉHO SORTIMENTU.
VYPLNĚNÍM PŘIHLÁŠKY PRODEJCE SOUHLASÍ S VÝŠE UVEDENÝMI POKYNY

OBJEDNACÍ FORMULÁŘ ZDE

63106česky english deutsch