Radní se sešli potřinácté

2. 5. 2019 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Radní města se sešli ke společnému jednání v úterý 30. dubna a mezi hlavní témata patřila tentokrát zeleň v Hustopečích i bezprostředním okolí.

Vedení města dalo zelenou další etapě územního systému ekologické stability a vybralo dodavatele projektu.
Jedná se v pořadí o třetí část, která cílí na pozemky o rozloze téměř 4 hektary v oblasti Na Výsluní, Volská hora a zahrnuje také zatravněné pásy mezi Hustopečemi a Starovicemi. Územní systém ekologické stability realizuje opatření pomáhající udržet stabilitu v přírodě. Jeho základními stavebními kameny jsou biocentra a biokoridory. V okolí Hustopečí nyní pracovníci odborné firmy dokončují první dvě etapy, které se týkají ploch směrem na Šakvice a Starovičky. Ty budou hotové do konce května letošního roku a finančně na ně přispěla v průměru 90% Evropská unie prostřednictvím Operačního programu životní prostředí.

Zelené plochy získá ulice Gen. Peřiny. Na základě námětu obyvatel radní podpořili zpracování studie, která doplní zeleň do této části města. Odborná firma připraví projekt, který bude současně v souladu s podmínkami dotace, umožní o ni požádat a snížit tak financování z rozpočtu města.

Další úpravy zeleně čekají ulice Tábory, Vrchlického a okolí penzionu včetně přilehlého parku. Po vybudování nových chodníků, parkovacích stání a cyklostezky navrhli radní zadat odborníkům zpracování studie, která doplní zeleň, mobiliář a navrhne odpovídající parkové úpravy v lokalitě.

Děti v mateřské školce Pastelka budou mít možná nové hřiště. Radní podpořili podání žádosti o dotaci na výměnu pryžového povrchu do veřejného grantového řízení Nadace ČEZ s názvem Oranžové hřiště pro rok 2019. Požadovaná částka je 100 tisíc korun a celkové předpokládané náklady necelých 120 tisíc korun. Rozdíl pokryje rozpočet školky.

Školáky, kteří si o prázdninách budou užívat zaslouženého odpočinku, vystřídají v základní škole Nádražní dělníci. Ti opraví dvorní fasádu a nainstalují venkovní žaluzie kvůli ochraně proti světlu i teplu. Radní na své třinácté schůzi schválili zadávací dokumentaci na tuto zakázku, jejíž předpokládaná hodnota je 2,5 milionu korun. S částkou již rozpočet města počítá.

Radní řešili také chybějící chodník podél garáží směrem k finančnímu úřadu. V první fázi potvrdili objednávku zemních prací u externího dodavatele, druhé etapy zahrnující pokládku dlažby se ujmou zaměstnanci městských služeb. Hlavním důvodem budování chodníku je zvýšení bezpečnosti pro chodce.
-hrad-

 

odebírejte přes RSS