Radní vyjeli jednat za hranice našeho města. Do Milevska

15. 5. 2019 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Poslední schůze rady města se uskutečnila v neobvyklý termín i na netradičním místě. Radní se společně sešli v sobotu 11. května v Milevsku, které je jedním ze spřátelených měst. Rozhodli o zřízení transparentního dobročinného účtu, schválili veřejnou zakázku na vybavení interiéru Pavučiny a řešili také možnost umístění nabíjecí stanice pro elektromobily v našem městě. Po vyčerpání témat se zúčastnili místní akce Den mandlí a vína, kterou pořádalo město Milevsko, a podpořili propagaci Hustopečí.

Radní odsouhlasili uspořádání veřejné sbírky pro Ivu Záděrovou z Hustopečí. Ta si vinou nešťastného pádu z koně loni v březnu poranila druhý krční obratel a ochrnula od ramen dolů. Peníze z městem zřízeného transparentního účtu uhradí zejména léčebné náklady na rehabilitační pobyty, terapie a pořízení kompenzačních pomůcek. Sbírka je vyhlášená na dobu neurčitou a číslo účtu bude zveřejněné po doručení osvědčení z Jihomoravského krajského úřadu.

Nová budova Centra volného času Pavučina je zhruba dva měsíce před plánovanou kolaudací. Současně se stavbou tak nyní řeší vedení města rovněž zařízení interiéru, na jehož dodávku radní schválili veřejnou zakázku. Jedná se o ne vždy typické vybavení, které musí splňovat potřeby členů různých zájmových kroužků i dbát na požadavky provozovatelů sociálních služeb. Ty budou mít prostor v budově Pavučiny v dopoledních hodinách, odpoledne bude patřit volnočasovým aktivitám. Osloveni byli celkem tři výrobci, rozhodujícím kritériem pro hodnocení nabídek bude cena.

Hustopeče budou mít dobíjecí stanici pro elektromobily. Strategická poloha mezi Brnem a Břeclaví u sjezdu z D2 předurčuje naše město k vybavení místem, kde si mohou řidiči dobít auta na elektrický pohon. Ta jsou v dnešní době stále rozšířenější a úskalí vyšší pořizovací ceny kompenzují nižší náklady na provoz a údržbu i ohleduplnost k životnímu prostředí. Po zvážení několika variant umístění radní rozhodli o ulici Husova (naproti pošty). Stanice zabere dvě parkovací místa, která ovšem zůstanou řidičům k dispozici na omezený čas v době, kdy nebude zájem o dobíjení. Využít je můžou zákazníci pošty i obchodů a o této alternativě bude informovat dodatková tabule. Aktuálně vedení města připravuje podmínky pro zadání objednávky projektové dokumentace a prověřuje variantu realizace na náklady města. Druhým řešením je vybudování nabíjecí stanice v režii externí firmy, s čímž jsou ale spojená určitá omezení týkající se například zajištění suverenity v lokalitě.

Radní schválili prodej plošiny Avia za cenu 72 600 korun. Jedná se o nepotřebný majetek ve správě Městských služeb Hustopeče, který získal zájemce s nejvyšší nabídkovou cenou.
-hrad-

odebírejte přes RSS