Radní zasedli v novém roce k jednacímu stolu

8. 1. 2020 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Třiatřicátá schůze hustopečských radních připadla na úterý 7. ledna. Zabývali se obnovou podlahy ve sportovní hale, vybrali dodavatele pro zpracování pasportů města a zelenou dali fungování dopravní komise.

Do městské sportovní haly nastoupí o prázdninách dělníci a zrekonstruují podlahu. „Schválili jsme v této souvislosti darovací smlouvu s TJ Agrotec Hustopeče, díky které získalo město povrch sportovní haly. Tělovýchovná jednota podlahu obnovovala v roce 2005 z dotačních peněz, a podle podmínek dotace ji měla ve svém vlastnictví nejméně po dobu udržitelnosti projektu. Nyní bude hlavním investorem rekonstrukce město Hustopeče,“ vysvětlila starostka města Hana Potměšilová.

Radní vybrali dodavatele, kteří zpracují pasporty města v oblastech veřejné osvětlení, zeleň a mobiliář v Hustopečích. „Zpracované strategické dokumenty zmapují aktuální stav v těchto oblastech a navrhnou efektivní opatření pro provoz, údržbu a modernizaci. S financováním projektu pomůže dotace z Evropské unie,“ doplnil místostarosta Bořivoj Švásta. Výběrové řízení se skládalo ze tří dílčích částí, a hotovo by mělo být do konce roku 2020.

Komise pro dopravu může začít pracovat. Radní schválili zřízení komise, která má celkem 9 členů a bude pracovat pod vedením radní pro dopravu Ing. Ivany Bundilové. Podle statutu se komise bude setkávat nejméně jedenkrát v měsíci a bude řešit palčivé otázky dopravy nebo parkování.

Hustopečský válečný štít z roku 1915 bude i nadále součástí expozice města Hustopeče. Od roku 2018 je umístěn ve stálé expozici „Dějiny města“ v Městském muzeu a galerii. Rada schválila Smlouvu o výpůjčce štítu do roku 2024 s Regionálním muzeem v Mikulově, který ho má zapsaný ve svých sbírkách.
-hrad-

 

odebírejte přes RSS