43. schůze Rady města tentokrát připadla na pátek

20. 4. 2020 · 2 minuty čtení
Téma Z města

V pátek 17. dubna od 9. hodiny ranní proběhla ve velké zasedací místnosti města další ze schůzí radních města Hustopeče. Tentokrát měli na programu retenční nádrž na zavlažování veřejné zeleně, opravu střechy Základní umělecké školy na Komenského a další důležité body.

Nová retenční nádrž pomůže se zavlažováním veřejné zeleně
Šest firem bylo osloveno k podání nabídky na výstavbu retenční nádrže, která bude vybudována v areálu Městských služeb. Právě z těchto firem se bude po 4. květnu vybírat zhotovitel. „Nádrž bude mít kapacitu 108 kubíků a bude zabudována v zemi, kam bude z jednotlivých střech svedena srážková voda, za kterou se ročně platí 100 000,-. Tyto finance budou tedy každoročně ušetřeny,“ představuje nám projekt výstavby místostarosta Bořivoj Švásta. Projekt je vyčíslen na 4,5 milionu korun bez DPH a samotná realizace by měla proběhnout od 1. června do 31. srpna tohoto roku. Město získalo dotaci 85% z uznatelných nákladů z Operačního programu životní prostředí.

Budova ZUŠ Komenského se dočká nové střechy
Dalším bodem programu byla střecha základní umělecké školy. „Jedná se téměř o havarijní stav, tudíž je nutné tuto situaci co nejdříve řešit,“ komentuje projekt místostarosta. Z pěti oslovených firem podala nabídku pouze jedna. „Dům je to starší a samotná střecha je dost komplikovaná,“ posuzuje důvod nezájmu stavebních firem místostarosta. Z pokladny města poputuje na opravu 708 tisíc bez DPH.

Zastupitelstvo bude jednat o přírůstcích a úbytcích majetku, účetních uzávěrkách i korekci rozpočtu
Bohatý program k projednávání budou mít zastupitelé na čtvrteční zasedání. „Doporučujeme zastupitelům, aby schválili přehled změn v majetku předaném příspěvkovým organizacím. Jedná se o majetek, který se vybudoval v průběhu roku 2019 a jednou z takových je například kompletní rekonstrukce Centra volného času Pavučina,“ seznamuje nás s proběhlými investicemi místostarosta.

Dále budou zastupitelé jednat o schválení účetní závěrky města za rok 2019 a o schválení auditní zprávy o celoročním hospodaření Hustopečí za loňský rok

Z důvodu současné koronavirové krize se bude diskutovat také o korekci rozpočtu pro rok 2020. „Je potřeba se připravit na to, že nám po nynější mimořádné situaci bude scházet v rozpočtu asi 30 milionů, budeme tedy muset škrtat“ shrnul situaci Švásta. „Tyto finance by za běžných okolností putovaly z daňových příjmů i příjmů z činnosti města, jako jsou například parkování nebo kulturní akce. Škrty se budou týkat například projektové dokumentace na výstavbu čističky odpadních vod ve výši 6 milionů korun. Velké opravy a investice tedy navrhneme odložit a nezahajovat,“ popsal korekce rozpočtu místostarosta.

XI. zasedání zastupitelstva města Hustopeče se bude mimořádně konat ve čtvrtek 23. dubna od 17.00 v sále Společenského domu na ulici Herbenova.

 

odebírejte přes RSS