Neprší a protíká voda. Hustopečský rybník vysychá.

27. 5. 2020 · 2 minuty čtení · 9 fotografí · 1 video
Téma Z města

Smutný pohled se již několik týdnů naskytne každému, kdo cestou třeba do mandloňových sadů míjí hustopečské rybníky. Tedy vlastně rybník. Zadní vyschl úplně už před lety a v tom druhém se za poslední měsíce prudce snižuje hladina vody. Příčin je několik a bohužel ani jedna z nich nemá jednoduché řešení.  


Hustopečské rybníky se začaly budovat v padesátých letech minulého století a zdrojem vody pro ně byl pramen Štinkovky. Dvakrát za tu dobu byly odbahněny a čištěny. Nikdy se však nestalo, že by vysychaly tak prudce, jako v posledních pár letech. „Za současný stav předního rybníku, který zatím stále vodu má, je možné označit několik příčin. Ta hlavní je určitě všeobecné sucho, dále pokles hladiny spodní vody a hlavně to, že rybníky přišly o svůj jediný přítok z pramene Štinkovky,“ popisuje smutnou situaci Jana Hönigová z vodního hospodářství Odboru životního prostředí Hustopeče.

Za pravdu jí dává i Miloslav Dohnálek z rybářského sdružení Hustopeče. Přestože pramen stále slabě vyvěrá, k rybníkům se vůbec nedostane, protože se během cesty vsákne do vyprahlé půdy. Lepšímu průtoku nepomohlo ani rozsáhlé čištění koryta, na kterém v roce 2018 spolupracovalo Město Hustopeče s místními spolky. „Bagrovali to tady Všehoschopní, i my, rybáři. Udělalo se všechno proto, aby to teklo a jedinou další možností by možná bylo navrtat ten pramen, ale není tam dostatek spodní vody. Celé to údolí je zatravněné, takže i když už nějaké voda spadne, tak se okamžitě vsákne,“ popisuje.

Nedostatek srážek však není jediným problémem. Úbytku vody napomáhá i špatný technický stav hráze, která vodu propouští. Ta však není na rozdíl od samotných rybníků v majetku města. „Město Hustopeče má samozřejmě snahu řešit tento problém. Oslovilo i projektanty, protože máme k dispozici již schválenou projektovou dokumentaci na rekonstrukci celé nádrže. Bohužel hráz je v majetku Povodí Moravy, pro kterou její rekonstrukce není v tuto chvíli prioritou, přestože má všechna stavební povolení. Tím pádem má město prozatím svázané ruce,“ vysvětluje majetkové vztahy Hönigová.

Během zdlouhavých jednání voda stále ubývá a její kvalita ohrožuje i poslední zhruba třicítku kaprů, kteří v rybnících po velkém úhynu před třemi lety zůstali. „Momentálně sice neděláme žádné rozbory, ale největší problém spočívá v tom, že na tu velkou plochu rybníka je tu opravdu málo vody, takže je tu velké množství bahna, ve kterém vznikají minerály a zplodiny pro ryby nevhodné,“ běduje Dohnálek a vzpomíná na velký úhyn asi 1600 kilogramů ryb v létě roku 2018. Na vině bylo tehdy také malé množství vody a velké vedro, které to léto panovalo.

Jako jediná možnost, jak rybníky i ryby zachránit se v tuto chvíli jeví urychlené jednání s Povodím Moravy, aktualizace projektové dokumentace a zahájení prací, po kterých by se voda do rybníků mohla začít opět vracet. „Pakliže dojde k odbahnění a vyčištění rybníku spolu s opravou hráze, tak se předpokládá, že by tam opět nastoupala spodní voda a pomohly by i srážky, protože Štinkovka už se k rybníkům asi nedostane,“ nastiňuje řešení Hönigová. -nov-

odebírejte přes RSS