Školní autobus vyjede v září jako stálá linka IDS JMK

26. 6. 2020 · 3 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

Spolu s omezením výuky na školách byla zrušena i linka školního autobusu, kterou kromě dětí školou povinných využívali třeba i senioři. Autobus se na svou trasu opět vrátí až s novým školním rokem, ale cestující čeká hned několik výrazných změn.


V souvislosti s dynamickým rozvojem města, a tím i s prodlužováním docházkové vzdálenosti do centra či ke školám a školským zařízením, byla na základě rozhodnutí rady města pro naše školáky, školčata a seniory dnem 3. září 2018 zřízena pravidelná ranní linka školního autobusu. Uvedenou linku zřídilo a financovalo město.

Tento projekt byl vyhodnocen jako velmi úspěšný, a to i dle názoru dopravních odborníků. Za celou dobu provozu školní linky bylo přepraveno více jak 19 tisíc dětí a seniorů, což při 304 jízdách znamená, že každý den jelo školním autobusem průměrně 65 pasažérů. Uvedená čísla jasně vypovídají, že o ranní linku autobusu je značný zájem, který lze očekávat i v následujících letech.

Vzhledem k těmto pozitivním výsledkům město Hustopeče rozhodlo o podání žádosti na zařazení našeho školního autobusu mezi ostatní linky integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Na základě řady jednání se společností KORDIS, která IDS JmK provozuje, nám bylo vyhověno a naše ranní linka se od září 2020 stává plnohodnotnou autobusovou linkou.

S přechodem této linky pod jiného provozovatele sice zůstanou zachovány časy odjezdů či příjezdů a umístění stávajících zastávek, ale dojde také k několika důležitým změnám.:

Linku bude provozovat a garantovat společnost KORDIS Brno, na lince budou platit přepravní podmínky společnosti IDS JmK, linka již nebude prioritně určena pouze pro děti a seniory, ale mohou ji využívat všichni občané, kteří si zakoupí platný jízdní lístek, linka již nebude provozována zcela zdarma, ale cestující budou platit odpovídající cenový tarif (první pásmo) dle ceníku IDS JmK (www.idsjmk.cz).

V souvislosti s platbou jízdného, doporučujeme všem školákům do 18 let, kteří využívají a i nadále hodlají využívat tuto autobusovou linku, zakoupit zvýhodněnou roční předplatnou jízdenku, která dle současného ceníku stojí celkem 625,-Kč a její platnost je jeden rok od zakoupení. 

Dětem, které si tuto předplatnou jízdenku zakoupí a které splní následující podmínky:

  • dítě do 18-ti let má trvalé bydliště v Hustopečích,
  • dítě do 18- ti let navštěvuje školské zařízení v Hustopečích,

poskytne město cestou pokladny ekonomického odboru po vyplnění jednoduché žádosti a po předložení dokladu o zakoupení předplatné jízdenky za 625 Kč, dotaci ve výši 500 Kč. Což znamená, že po odečtení dotace, bude dítě od 6 do 18 let celý školní rok využívat autobusovou linku za pouhých 125 Kč/rok. 

Ve výjimečných případech, je možnost si zakoupit jízdenku u řidiče autobusu. Zvýhodněná jízdenka pro dítě do 18–ti let činí 2 Kč za jízdu. Podrobnější informace k cenám cestovného jsou uvedeny na webových stránkách provozovatele autobusové linky: https://www.idsjmk.cz/. 

Ostatní cestující budou jízdné hradit dle přepravních podmínek a aktuálního jízdního řádu. V rámci Hustopečí je možno předplatní jízdenku zakoupit nejdříve poslední týden v srpnu 2020 na kterékoli železniční stanici v kraji, nejblíže tedy v Šakvicích. K vyřízení je potřeba přinést fotografii a rodný list dítěte.

Pořízení jízdenek je možné i elektronicky prostřednictvím eshopu eshop.idsjmk.cz. K tomu je ale nutné, aby dítě mělo vlastní platební kartu.

Podrobnější informace o prodejních místech naleznete na stránkách společnosti KORDIS: www.idsjmk.cz/predprodej.

Ing. Ivana Bundilová
radní pro oblast dopravy

odebírejte přes RSS