Z jednání rady: Ve společenském domě končí očkovací centrum

14. 7. 2021 · 2 minuty čtení
Téma Z města

V úterý 13. července se konalo již 77. jednání městské rady. Radní měli na programu kromě ukončení výpůjčky Společenského domu v ulici Herbenova či veřejné zakázky na komunikace v ulici Alšova také výsledky participativního rozpočtu pro letošní rok.

Město přijalo dotaci na rekonstrukci Střelnice

Z Ministerstva pro místní rozvoj dorazilo rozhodnutí o poskytnutí dotace na revitalizaci Střelnice. „Celková cena díla je 6 milionů korun, obdrželi jsme necelou polovinu – 2,7 milionu korun,“ seznamuje nás s výsledky dotačního řízení starostka Hana Potměšilová. Na rekonstrukci se již několik měsíců pracuje, probíhají pravidelné kontrolní dny. Jakmile se práce přesunou ven, bude kolem stavby přechodně omezována doprava. Zároveň se pracuje na projektu interiérového vybavení, na které taky zažádáme o dotaci,“ dodává starostka. S hotovým projektem rekonstrukce Střelnice se počítá nejpozději v březnu příštího roku.

Očkovací centrum na „spoláku“ bude bilancovat

Od března letošního roku fungovalo v budově Společenského domu v ulici Herbenova očkovací centrum – k pondělku 9. srpna ukončí svou činnost. Rada schválila uzavření dohody s FN u sv. Anny v Brně o ukončení výpůjčky prostor k datu 11. srpna. „V pondělí 9. srpna bude poskytnuto poslední druhé očkování, další dva dny se bude uklízet a poté bude společenský dům volný pro pořádání kulturních akcí. Jednou z prvních budou krojové hody,“ vysvětluje starostka.

V ulici Alšova přibude chodník i parkování, ale až po zásahu vodařů

Radní se zabývali veřejnou zakázkou malého rozsahu na stavební práce v ulici Alšova, kde se bude pracovat na nových chodnících či parkovacích zálivech. „Nyní probíhá rekonstrukce vodovodního řadu, co nejdříve po dokončení prací bude zahájena investice města. Již nyní jsme ale vypsali zakázku, abychom byli na podzim připraveni,“ dodává starostka. Zakázka by měla být hotova asi za tři měsíce od zahájení prací.   

Venkovní schody do domu paní Nohelové se sjednotí

Po konzultaci s Ústavem památkové péče o Odborem územního plánování města Hustopeče byla doporučena oprava schodů u všech tří vstupních dveří domu paní Nohelové, který má od listopadu 2019 město ve svém majetku. „Může se zdát, že se na domu nepracuje, opak je však pravdou, ač jde o malé krůčky. Jedná se o kulturní památku a veškeré úpravy se musí konzultovat s odborníky a památkáři. Jedním z prvním kroků tak bude oprava schodů u vstupů do domu – schody tak budou stejné, což nyní nejsou,“ vysvětluje Potměšilová. Radní schválili opravu za cenu 45 tisíc bez DPH.

Celková suma participativního rozpočtu se navýší

Radní po svém jednání doporučili realizovat tři projekty, které v součtu překračují plánovaný rozsah (500 tisíc korun) o 150 tisíc. „Hovoříme o discgolfovém hřišti na Křížovém kopci, pásu zeleně v ulici Generála Peřiny a dětském hřišti na levé straně Hustopečí,“ říká starostka. V plánu je schůzka jednotlivých autorů vítězných návrhů s městem kvůli možnostem realizací. Vedení města schválí navýšení financí o 150 tisíc korun.

V prvním ročníku participativního rozpočtu se rozhodovalo mezi 18 projekty.

-vyh-

odebírejte přes RSS