Menu Hledat

Rezervace - Stánkový prodej

PODMÍNKY PRO STÁNKOVÝ PRODEJ V RÁMCI KONÁNÍ AKCE

BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI 2022

 • Akce se uskuteční 30.9 - 1.10.2022 a její součástí je i jarmark
 • Místo konání: Dukelské náměstí, Hustopeče
 • Pátek – pouze občerstvení
 • Sobota – občerstvení, řemeslné výrobky a ostatní
 • Pro prodejce, jejichž smlouva se uzavírá od pátku 30.09.2022 - příjezd na místo v pátek je možný od 10.00 do 12.00,nejpozději v 15.00 musí být stánky vybaleny a automobily přeparkovány z prostoru náměstí (pouze prodejci občerstvení)
 • Pro prodejce, jejichž smlouva se uzavírá od soboty 1.10.2022 - příjezd v sobotu od 6.00, nejpozději v 6:30 - platí pro prodejce s vlastním stánkem.
  - prodejci umístění v městském stánku mají příjezd nejpozději do 7,00 hod.
  Po vyložení zboží a stánků musí být automobily přeparkovány z prostoru náměstí, a to nejpozději do 8.00.
 • Uvedené časy je nutno dodržet!
 • Odjezd prodejců a vjezd vozidel na náměstí je povolen vždy až po ukončení programu na hlavním pódiu tj. v pátek i v sobotu od 22.10 hodin. V případě, že bude některý z prodejců nutně potřebovat odjet v sobotu dříve, je možno stánek sbalit, zboží odnosit nebo na kárce či rudlu odvozit k autu v době od 18.00 do 18.30 h. V době od 8.00 do cca 22.10 hodin žádná vozidla nebudou na náměstí vpuštěna.
 • V prostorách Dukelského náměstí a přilehlých ulic není možné parkovaní, prodejci je umožněn vjezd pouze pro vyložení a naložení zboží, není zde možné ani odstavení vozidla s uloženým zbožím.
 • Není povolen prodej burčáku a prodej vína.
 • Pořadatel má výhradní právo na výběr prodejců a jejich umístění na náměstí
 • Prodejci, kteří potřebují na stánek elektrickou přípojku, jsou povinni uvést požadovaný příkon
 • V případě prodeje rozlévaných nebo čepovaných nápojů je prodejce povinen využít vratných kelímků, které zajistí organizátor akce, jednorázové kelímky jsou zakázány (kromě horkých nápojů, které lze podávat ve vlastních papírových kelímcích)
 • Prodejce není oprávněn určené místo přenechat třetí osobě a prodejní místo musí být udržováno v čistotě a po skončení akce musí být uvedeno do původního stavu, tj. řádně uklizeno
 • Upozorňujeme, že organizátor akcí nezodpovídá za škody vzniklé na zdraví nebo na majetku přihlášeného subjektu (prodejce)
 • Na přihlášky, které nebudou řádně vyplněny se všemi náležitostmi nebude brán zřetel a budou považována za neplatné
 • Každý prodejce je povinen po zaslání rozhodnutí uhradit příslušný poplatek do data splatnosti. Pokud nebude platba v termínu připsána na účet, bude Vaše rezervace zrušena. Po úhradě Vám zašleme poštou doklad o zaplacení společně s povolením k vjezdu a dalšími pokyny.
 • Prodejce se prokáže i při vjezdu na Dukelské náměstí kartičkou, kterou po úhradě nájemného obdrží od pronajímatele, tou, bez platné kartičky mu nebude umožněn vjezd do prostoru Dukelského náměstí.
 • Po skončení nájmu jsou prodejci povinni pronajatou část pozemku na svůj náklad vyklidit a zanechat v řádném stavu nejpozději do neděle 7.00 po skončení Burčákových slavností. Pokud prodejce tuto povinnost nesplní, má pronajímatel právo pozemek sám vyklidit na náklady prodejce.
 • Za případnou škodu způsobenou na pronajatém pozemku odpovídá prodejce v souladu s občanským zákoníkem.
 • Polohu přiděleného místa si můžete ověřit na mapce.

CENÍK:
Sektor s občerstvením /místa 1-15, 68-74.2, 83-116/
- cena za 1 běžný metr a den 800 Kč

Sektor s řemeslným zbožím /místa 16-28, 55-67.1, 75-79, 119-131.1, 132-170, 184-186, 188-208/
- cena za 1 běžný metr a den 240 Kč

Sektor s řemeslným zbožím – pronájem městského stánku /místa 29-54/
- cena za pronájem 500 Kč

Sektor pro ostatní zboží /místa 212-228/
- cena za 1 běžný metr a den činí 360 Kč


*Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

KONEC PŘIHLAŠOVÁNÍ JE 30.05.2022.

Rezervace ZDE
česky english deutsch