8. listopadu jednali radní

9. 11. 2022 · 2 minuty čtení · 2 fotografie
Téma Z města
Radní jednali v úterý 8. listopadu. Schválili následnou péči o zeleň pro ÚSES III a výsadbu zeleně v ulici Generála Peřiny, vybrali dodavatele elektrického nákladního vozidla a potvrdili kompletní složení komisí sociální a zdravotní, pro územní rozvoj a stavební.

Vozový park městských služeb obohatí elektrické nákladní vozidlo. „Auto jsme prostřednictvím zakázky malého rozsahu vysoutěžili za 743 tisíc korun bez DPH. Státní fond životního prostředí ČR nákup podpoří částkou okolo 400 tisíc korun, zbývající peníze zaplatí s největší pravděpodobností městská kasa. Definitivní slovo budou mít zastupitelé na svém nejbližším zasedání,“ vysvětlil místostarosta, Josef Horák.

Radní schválili uzavření provozu obou hustopečských mateřských škol po dobu vánočních prázdnin, které připadnou na termín od 23.12.2022 do 2.1.2023.


Tři z komisí, které budou v započatém volebním období 2022–2026 poradními orgány rady města, již mají kompletní personální obsazení. „Jedná se o Komisi sociální a zdravotní, Komisi pro územní rozvoj a Komisi stavební. Děkuji všem těmto lidem, kteří jsou ochotni se zapojit do práce pro město,“ uvedla starostka, Hana Potměšilová.

  • Komise pro územní rozvoj: Ing. Arch. Helena Straková (předsedkyně), Ing. Arch. Marcela Horová (tajemnice), Bronislav Halm, Michal Stehlík, Ivan Chrastina, Ing. Jan Frank, Pavel Kamenský, Pavel Ovísek, Pavel Strážnický 
  •  Komise sociální a zdravotní: Antonie Koblihová, DiS (předsedkyně), Mgr. Marcela Jandová (tajemník), PhDr. Tomáš Laz, Mgr. Miroslav Prchal, DiS, Mgr. Monika Trčková, DiS, Ing. Bohumila Defeldová, Pavel Furch, DiS., Bc. Michal Vejpustek, Bc., Šárka Šlancarová, Martina Ondrová, Vlasta Vejpustková, Jolana Nemeškalová 
  •  Komise stavební: Michal Stehlík (předseda), Dagmar Sedláčková (tajemník), Ing. Arch. Helena Straková, Ivan Chrastina, Ing. Tomáš Potměšil, Ing. Daniel Svoboda, Ing. Vojtěch Frank, Ing. Petr Kalina, Alexandr Batoušek, Ing. Petr Vedra, Ing. Radek Krušina. 
Vedení města schválilo následnou péči pro novou zeleň v rámci ÚSESu III a parku v ulici Generála Peřiny.  „Letos na podzim jsme dokončili třetí etapu výsadby trav, keřů a stromů v extravilánu města, tzv. ÚSES III. Jedná se o lokality ve směru na Starovice, Šakvice a nad prvním rybníkem. Celkem zde přibylo 700 stromů, 3 000 keřů a luční louka na tři a půl hektarech. Starat se o ně budou po tři roky zaměstnanci odborné firmy, poté je do péče převezmou městské služby, které již kontrolují a prořezávají zeleň z první etapy výsadby z roku 2019,“ vysvětlil místostarosta, Bořivoj Švásta.
Postaráno bude také o fungl nové stromy, keře, trvalky a cibuloviny v parku v ulici Generála Peřiny, na které je sjednaná odborná následná péče na dva roky. Právě ty jsou nejdůležitější pro ujmutí a přežití nové zeleně.

-hrad-

 

odebírejte přes RSS