V neděli si připomeneme 80. výročí začátku 2. světové války

30. 8. 2019 · 2 minuty čtení · 11 fotografí

80. výročí začátku 2. světové války

V neděli 1. září 2019 si připomeneme 80. výročí začátku 2. světové války, která je nejstrašnějším konfliktem v dosavadních lidských dějinách.

Pro Hustopeče nebyl tento den tak přelomový jako pro dosud neokupované části střední Evropy. Od 8. října 1938 došlo z rozhodnutí zdejších Němců (při posledních parlamentních volbách v roce 1935 patřilo z 1119 odevzdaných německých hlasů 883 Henleinově Sudetoněmecké straně) k připojení města ke třetí říši. Hustopeče už nebyly součástí Moravy, ale župy Dolní Podunají (Gau Niederdonau), která se nacházela v Ostmark, tedy v bývalém Rakousku.

Obludnou nacistickou rétoriku oné tragické doby máme však dosud zachycenu prostřednictvím kroniky, kam své myšlenky a záznamy ukládal zdejší literát a kronikář Karl Michael Levetzow.

Vypuknutí válečného konfliktu Levetzow uvítal, protože měl za to, že „titánská stavba vůdcova – Velkoněmecká říše – se blíží ke své oslnivé dostavbě.“

Této tezi nahrávala i rychlost, s jakou Polsko prohrávalo: „Už 17. září 1939 přestupuje polská vláda hranice Rumunska, opouští zemi a národ ponechává svému osudu. 19. září 1939 vůdce v Gdaňsku oznamuje, že Polsko existující na základě Versaillských dohod je minulostí. Došlo na jeho čtvrté a poslední dělení, je to definitivní Finis Poloniae. Staletí doutnající ohnisko střední Evropy bylo uhašeno, jeho poslední jiskřičky byly zašlapány botami německých vojáků. Obnova starého německého životního prostoru může znovu začít. Dědičný nepřítel z Východu byl zničen a odzbrojen ve třech týdnech. Německá vojska jsou připravena pro západní frontu. Ukořistěné zbraně a munice budou použity proti loutkovodičům polské marionety.“

Počet obrovských obětí Hitlerovy „oslnivé dostavby“ Velkého Německa nebyl sice dosud dopočítán, ale naše „dynamická“ epocha je opět svědkem účelového přepisování dějin. Kéž by hrůzy druhé světové války nikdy nebyly zapomenuty a jejich memento přispělo k harmonické budoucnosti lidstva.

Soňa Nezhodová,
vedoucí Městského muzea a galerie Hustopeče

Snímky z let 1938–1945 ze sbírek MMG Hustopeče:

 

odebírejte přes RSS