Audit familyfriendlycommunity podpoří rodinné klima ve městě

9. 8. 2017 · 1 minuta čtení · 1 video
Téma Z města

Hustopeče se staly součástí projektu audit familyfriendlycommunity. V rámci tohoto auditu dojde ke zmapování sociální a rodinné situace ve městě, vypracuje se přehled existujících opatření zaměřených na děti, rodiny a starší generaci a navrhnou se opatření nová. „Jedná se o rameno komunitního plánu, které se přímo zaměřuje na prorodinnou politiku v obcích,“ dodal spolukoordinátor projektu Michal Vejpustek ze Sociálního odboru.
Projekt zajišťuje i financuje Jihomoravského kraj. Celý proces probíhá na základě osvědčeného know – how převzatého z Rakouska. Do města přijede koordinátor, který bude ve spolupráci s pracovní skupinou zjišťovat situaci ve městě. V této skupině budou zastoupeni členové místních organizací, které se zaměřují na rodinu a sociální služby. Jedná se například o mateřské centrum, pečovatelskou službu či centrum volného času. „Koordinátor bude získávat informace o tom, co se už v Hustopečích realizuje a zjišťovat, co a jaké služby tady obyvatelům chybí,“ vysvětlil vedoucí Sociálního odboru Tomáš Laz.


Audit by měl trvat rok. Díky tomuto projektu pak budou zaváděná opatření odpovídat poptávce ve městě. „Funguje to na principu poptávky a nabídky. Nevytváří se žádná opatření, která nejsou potřebná,“ řekl Vejpustek. „Cílem jsou systémové kroky, doporučující stanoviska, která budou předány radě městě a zastupitelstvu města. Záleží na samosprávě, jestli k nim přistoupí,“ dodal.
Ve městech a obcích, kde již tento audit proběhl, se zvýšila kvalita života obyvatel. Přibyla dětská hřiště, pravidelná mezigenerační setkání, taxi pro seniory, podpora dobrovolníků a došlo ke zvýšení bezpečnosti. „Předpokládáme, že se výsledky odrazí i v komunitním plánu, který funguje na podobném principu jako zmíněný audit,“ řekl Laz. „Město titulem familyfriendly získá punc místa, kde se bude dobře žít rodinám a bude výhodné zde zakládat rodiny a žít do konce života,“ uzavřel Vejpustek.

-ves-

 

odebírejte přes RSS