Bezpečnostní situace na teritoriu OO PČR Hustopeče za období roku 2017

26. 2. 2018 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Bezpečnostní situace v roce 2017 v teritoriu našeho obvodního oddělení je dle mého názoru velmi dobrá. V rámci České republiky došlo k významnému poklesu nápadu trestné činnosti, naše OOP je na tom stejně jako v roce 2016. Velmi pozitivním jevem je celková objasněnost trestných činů, která za rok 2017 činí 56,52 %, což je ve srovnání s rokem 2016 o 8,69 % více objasněných skutků. Vysvětluji si to především tím, že velké množství práce je uděláno v oblasti potírání drogové problematiky a neméně důležitá je i vyzrálost a získané zkušenosti policistů našeho obvodního oddělení, jelikož průměrná délka služby se blíží k hranici 15 let.

V současné době OOP Hustopeče zahrnuje katastrální území o 376 km2. Na daném, území má trvalé bydliště cca 37 tisíc obyvatel. V období do 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 bylo v teritoriu šetřeno:

- 1 108 věcí zaevidovaných pod Č. j., nebo číslem sběrného archivu,

- 1 203 šetřených přestupků,

- 391 šetřených trestných činů, z toho je celková objasněnost – 56,52 %.

V nápadu trestné činnosti převažuje obecná kriminalita, především majetková trestná činnost (zejména se jedná o krádeže věcí z nezajištěných vozidel a objektů). Další složky jsou tzv. zbývající kriminalita (např. ohrožení pod vlivem návykové látky, zanedbání povinné výživy) a hospodářská kriminalita.

Významnou složkou trestní, ale i přestupkové činnosti jsou protiprávní jednání spojené s provozováním internetu. Jedná se o trestnou činnost, která je složitá na objasnění a samotné šetření. Je třeba apelovat na všechny občany, aby byli při sjednávání nákupu různých věcí přes internet ostražití a zboží hradili až po jeho doručení nebo nakupovali u prověřených prodejců.

Trápí nás i případy v oblasti mezilidských vztahů, většinou se jedná o přestupky na úseku občanského soužití. Evidujeme zvýšený počet přestupků a trestných činů spojených s jízdou motorovými vozidly pod vlivem alkoholu a drog. Rovněž je šetřeno i více věcí v souvislosti s výrobou a distribucí omamných a psychotropních látek.

Z evidovaných trestních a přestupkových věcí je nejvíce zatíženo město Hustopeče, Klobouky u Brna, Velké Pavlovice a Zaječí.

Ve sledovaném období roku 2017 jsme prošetřovali i závažné trestné činy (zločiny) jako:

- Loupež dle § 173 trestního zákoníků – celkově 4 případy,

- Vydírání dle § 175 trestního zákoníku – celkově 6 případů,

- Znásilnění dle § 185 trestního zákoníku – celkově 2 případy,

- Pohlavní zneužívání dle § 187 trestního zákoníku – celkově 1 případ,

- Týrání osob ve společně obývaném bytě nebo domě § 199 trestního zákoníku – celkově 1 případ.

V oblasti závažných trestných činů, zejména se jedná o násilnou a mravnostní kriminalitu bylo v roce 2017 šetřeno 38 trestných činů. Jejich objasněnost je více než 82 %.

Bezpečnostní situace v teritoriu OOP Hustopeče je stabilizovaná, výsledky OOP v roce 2017 byly z mého pohledu lepší než v roce 2016 a opřeji si, abychom byli obdobně úspěšní i v letošním roce. Na závěr bych chtěl všem spoluobčanům jménem OO PČR Hustopeče poděkovat za případnou spolupráci.

Jiří Otáhal, vedoucí oddělení

(Text byl redakčně zkrácen. Celé znění textu.)

odebírejte přes RSS