Menu Hledat

Bezpečnostní situace na teritoriu OO PČR Hustopeče za období roku 2017

26. 2. 2018 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Bezpečnostní situace v roce 2017 v teritoriu našeho obvodního oddělení je dle mého názoru velmi dobrá. V rámci České republiky došlo k významnému poklesu nápadu trestné činnosti, naše OOP je na tom stejně jako v roce 2016. Velmi pozitivním jevem je celková objasněnost trestných činů, která za rok 2017 činí 56,52 %, což je ve srovnání s rokem 2016 o 8,69 % více objasněných skutků. Vysvětluji si to především tím, že velké množství práce je uděláno v oblasti potírání drogové problematiky a neméně důležitá je i vyzrálost a získané zkušenosti policistů našeho obvodního oddělení, jelikož průměrná délka služby se blíží k hranici 15 let.

V současné době OOP Hustopeče zahrnuje katastrální území o 376 km2. Na daném, území má trvalé bydliště cca 37 tisíc obyvatel. V období do 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 bylo v teritoriu šetřeno:

- 1 108 věcí zaevidovaných pod Č. j., nebo číslem sběrného archivu,

- 1 203 šetřených přestupků,

- 391 šetřených trestných činů, z toho je celková objasněnost – 56,52 %.

V nápadu trestné činnosti převažuje obecná kriminalita, především majetková trestná činnost (zejména se jedná o krádeže věcí z nezajištěných vozidel a objektů). Další složky jsou tzv. zbývající kriminalita (např. ohrožení pod vlivem návykové látky, zanedbání povinné výživy) a hospodářská kriminalita.

Významnou složkou trestní, ale i přestupkové činnosti jsou protiprávní jednání spojené s provozováním internetu. Jedná se o trestnou činnost, která je složitá na objasnění a samotné šetření. Je třeba apelovat na všechny občany, aby byli při sjednávání nákupu různých věcí přes internet ostražití a zboží hradili až po jeho doručení nebo nakupovali u prověřených prodejců.

Trápí nás i případy v oblasti mezilidských vztahů, většinou se jedná o přestupky na úseku občanského soužití. Evidujeme zvýšený počet přestupků a trestných činů spojených s jízdou motorovými vozidly pod vlivem alkoholu a drog. Rovněž je šetřeno i více věcí v souvislosti s výrobou a distribucí omamných a psychotropních látek.

Z evidovaných trestních a přestupkových věcí je nejvíce zatíženo město Hustopeče, Klobouky u Brna, Velké Pavlovice a Zaječí.

Ve sledovaném období roku 2017 jsme prošetřovali i závažné trestné činy (zločiny) jako:

- Loupež dle § 173 trestního zákoníků – celkově 4 případy,

- Vydírání dle § 175 trestního zákoníku – celkově 6 případů,

- Znásilnění dle § 185 trestního zákoníku – celkově 2 případy,

- Pohlavní zneužívání dle § 187 trestního zákoníku – celkově 1 případ,

- Týrání osob ve společně obývaném bytě nebo domě § 199 trestního zákoníku – celkově 1 případ.

V oblasti závažných trestných činů, zejména se jedná o násilnou a mravnostní kriminalitu bylo v roce 2017 šetřeno 38 trestných činů. Jejich objasněnost je více než 82 %.

Bezpečnostní situace v teritoriu OOP Hustopeče je stabilizovaná, výsledky OOP v roce 2017 byly z mého pohledu lepší než v roce 2016 a opřeji si, abychom byli obdobně úspěšní i v letošním roce. Na závěr bych chtěl všem spoluobčanům jménem OO PČR Hustopeče poděkovat za případnou spolupráci.

Jiří Otáhal, vedoucí oddělení

(Text byl redakčně zkrácen. Celé znění textu.)

odebírejte přes RSS
česky english deutsch