Brožura o bezpečnosti darem občanům

17. 8. 2017 · 1 minuta čtení · 1 video
Téma Z města

Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí je informační brožura, kterou vydávají složky integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje – hasičský záchranný sbor, krajské ředitelství policie a zdravotnická záchranná služba. Kniha v 17 kapitolách metodicky provází člověka s jakoukoliv situací, která ho může potkat. Do konce roku ji najde každá hustopečská domácnost ve schránce. 


Brožura nabízí rady, jak řešit krizové situace jako jsou povodně, evakuace, požáry nebo zranění v přírodě „Tato publikace by měla být návodem, jak se v dané situaci chovat,“ vysvětlil Robert Novák z krizového řízení města. Dále se věnuje otázce bezpečnosti na silnicích, říká, jak se připravit na cesty do zahraničí či co dělat s podezřelými nálezy. Zabývá se IT kriminalitou a věnuje se i kriminalitě páchané na seniorech a dětech. „Radím lidem si tuto publikaci ve volných chvílích pořádně prostudovat. Získají tak všeobecný přehled, jak se během různých událostí zachovat,“ řekl Novák. 

Cílem brožury je připravit občany na stále častější a rozmanitější formy ohrožení. „Před pořízením knihy se vedly diskuze o jejím významu, protože žijeme v době techniky a internetu. Ale ne každý má možnost přístupu na internet a vlastnit doma vytištěný návod, jak řešit krizové situace svoje opodstatnění má,“ dodala starostka Hana Potměšilová. 

Vydání určené obyvatelům Hustopečí bude rozšířené o seznam důležitých lokálních telefonních čísel, například do ambulancí lékařů. „Můžeme se setkat s různými situacemi a je dobré být na ně připravený,“ uzavřela Potměšilová.  -ves-

odebírejte přes RSS