Budoucí prvňáčci si vybírali svou školu

13. 4. 2022 · 2 minuty čtení · 12 fotografí · 1 video

Dva ročníky předškoláků byly ochuzeny o slavnostní zápis do první třídy. Ti letošní si jej užili i za starší kamarády a začínají si vybírat, ve které škole se jim bude líbit víc...


V úterý 12. dubna se na obou hustopečských základních školách konal zápis dětí do první třídy. A byl přesně takový, jak si jej pamatujeme z dob předcovidových – slavnostní, veselý a plný očekávání. „Zápis jsme letos uspořádali způsobem nám dobře známým, to znamená, že jsme přihlášené děti rozdělili do pěti velkých skupin, kdy na každou skupinku byly připravené dvě paní učitelky s krátkým programem,“ seznámil nás s průběhem zápisu na Základní škole Komenského ředitel Jaroslav Vysloužil. 

Na Základní škole Nádražní naopak už roky spoléhají na rovný "souboj" jeden proti jednomu. „My máme zápis pojatý velice individuálně, kdy si s každým dítětem pohovoří jeden učitel. Máme to takhle osvědčené z dob minulých a rádi jsme se k tomu letos opět vrátili,“ vysvětlila ředitelka Ivana Matějíčková.

Žádné velké zkoušení znalostí z předškolních kurzů se tak nekonalo. Do obou škol se děti spíše přišli seznámit s novým prostředím a třeba i s budoucí paní učitelkou. „Nechceme po nich nic složitého. Spíš jsme už na seznamovacích setkáních s rodiči avizovali, že je třeba, aby děti správně vyslovovali, aby se o sebe dokázali postarat, aby byly soběstačné. Zbytek je naučíme my, od toho jsme tady,“ usmívala se Matějíčková.

Co se týká počtu přihlášených dětí, tak každá škola hlásí okolo 60 přijatých přihlášek. „U Nás na Komendě otevřeme pravděpodobně tři třídy. Uvidíme, kolik bude odkladů a kolik přihlášek se nám dupluje s Nádražkou. Sejdeme se proto s paní ředitelkou, která může z kapacitních důvodů otevřít třídy pouze dvě. Společným cílem samozřejmě je, aby se všechny děti, které se chtějí vzdělávat v Hustopečích, ať už jsou přímo z města či okkolí, na školu dostaly,“ shrnul ředitel Vysloužil.

Ani v jedné škole překvapivě nezaznamenali přihlášky dětí z Ukrajiny. Některé se však již na hustopečských školách vzdělávají. -nov- 

odebírejte přes RSS