Bytové domy, komunikace i parkoviště, ve městě se staví na mnoha místech

6. 11. 2019 · 3 minuty čtení · 7 fotografí · 1 video

Ze stromů pomalu padají poslední barevné listy, ale stavební ruch v Hustopečích neutichá. Město investuje do řady projektů a pracuje se na nich i teď v podzimních měsících.


Dělníci se činí třeba na ulici Žižkově, kde pokračuje výstavba dvou bytových domů se sociálními byty, jeden by měl být hotový do konce roku a druhý během příštího roku.
Nedávno byla dokončena bezbariérová trasa od ulice Údolní přes ulici U Větrolamu a Komenského až po světelnou křižovatku v centru. Firma Swietelsky nyní intenzivně pracuje na druhé etapě stavby cyklostezky na ulici Bratislavské od křižovatky s ulicí Vrchlického. „Úsek po světelnou křižovatku bude letos určitě dokončen, ale pokud to počasí dovolí, firma plánuje pokračovat až k vlakovému nádraží. Poslední část od jídelny ZŠ Komenského přes Masarykovo náměstí školy až k ulici Bratislavské by měla být dokončena v příštím roce, “ uvedl investiční technik města Radek Krušina.

V říjnu se začala budovat dlouho očekávaná komunikace, která propojí ulici Generála Peřiny a Údolní. Dlouho plánovanou realizaci mohla být zahájena díky tomu, že se městu podařilo odkoupit potřebné pozemky od soukromých vlastníků. Důležitá propojka uleví dopravě v centru. „Ti, kdo bydlí na ulici Generála Peřiny, pokud pojedou ven z města, budou mít rychlejší cestu ke kruhovému objezdu a nebudou muset jezdit přes střed města,“ řekl Krušina. Stavba za zhruba jeden a čtvrt milionu korun by měla být hotová do konce roku. S jejím zahájením se čekalo na období vegetačního klidu, aby mohly být pokáceny stromy, které rostly v trase cesty. Ulice Generála Peřiny by v blízké době měla být osázena zelení za více než jeden a čtvrt milionu korun a nové výsadby jsou plánovány i na dalších lokalitách ve městě.

Dva vzrostlé stromy budou bohužel muset ustoupit také novému parkovišti na ulici Svatopluka Čecha. „Po dohodě s vlastníkem domu č. p. 1,3 město zatím bude realizovat jenom část plánovaných parkovacích míst, ta přímo za domem se zatím realizovat nebudou,“ vysvětlil investiční technik.
Před domem nyní vznikne sedm a v zadní části osm míst k parkování. Na realizaci této zhruba dvoumilionové investiční akce se začalo pracovat v těchto dnech a hotovo by mělo být do konce letošního roku. „Současně s vybudováním parkovacích míst se vyřeší přístup do ZŠ Nádražní, vznikne příjezdová komunikace, které v cestě nyní stojí kontejnery,“ prozradil Krušina. Odpadové nádoby budou přesunuty mezi chodník a přilehlé hřiště.

Nové kontejnerové místo spolu s parkovištěm pro 15 aut postaví firma Dopravní stavby Brno, s.r.o., do konce roku také za urnovým hájem. Více než dvoumilionový projekt je plně hrazen z městského rozpočtu. Součástí výstavby parkoviště je i příjezdová komunikace od vinařství Starý vrch, která bude asfaltová. K urnovému háji se z parkoviště dostanete po novém přístupovém chodníčku ze zámkové dlažby, samotná parkovací plocha bude ze zatravňovacích dlaždic.

Stejný povrch mají i nová parkovací místa na ulici Tábory. Z prostředků města tu v současné době probíhá také rekonstrukce komunikace, měla být také dokončena do konce roku.

V posledních letech vznikly ve městě desítky nových parkovacích míst. Kromě zhruba stovky stání na terminálech u vlakového nádraží bylo nové parkoviště postaveno na ulici Nádražní před školou i na druhé straně před budovou veterinární správy, kolmá parkovací místa vznikla na ulici Vrchlického a podélná na ulici Šafaříkově. Palčivý problém nedostatku parkovacích ploch chce město řešit i dalšími projekty. Se vznikem podélných parkovacích míst se počítá také na ulici Žižkově, Údolní a na ulici Svatopluka Čecha.

-kam-

 

odebírejte přes RSS