Centrum společných služeb pomáhá obcím i občanům

10. 11. 2016 · 2 minuty čtení
Téma Mikroregion

Při mikroregionu Hustopečsko, který sdružuje 29 měst a obcí, vzniklo Centrum společných služeb. Je součástí projektu posilování administrativní kapacity na bázi meziobecní spolupráce.  Zaměstnanci kanceláře poskytují technickou a administrativní podporu starostům nebo zaměstnancům obcí, které jsou součástí mikroregionu Hustopečsko. 

„Například taková aktuální témata jsou teď obecně závazné vyhlášky obcí nebo změny nějakých smluv, případně přípravy výběrových řízení. Jsou to vlastně věci, na které často malé obce, kde funguje opravdu jenom starosta a účetní, nemají kapacitně čas a prostor. A právě v tom by jim zaměstnanci Centra společných služeb měli být k dispozici,“ uvedla specialistka pro rozvoj regionu Radka Raflová.

Projekt běží již několik měsíců

Činnost centra byla zahájena v červenci 2016. Tento projekt chce dosáhnout snížení počtu porušení zákona při výkonu samostatné a přenesené působnosti, snížení počtu porušení zákona při přezkoumávání hospodaření, úspory času pro starosty malých obcí, zrychlení vyřizování jednotlivých agend a snížení výdajů obce na vlastní správu. 

Projekt má administrativní systém, kam zaměstnanci zapisují své každodenní aktivity a měl by v budoucnosti sloužit jako zásobárna informací a podnětů k další činnosti. 

Centrum společných služeb je otevřeno i občanům

Kancelář Centra společných služeb je otevřena i veřejnosti vždy v pondělí od 11 do 16 hodin. Po předchozí domluvě je možné se se zaměstnanci centra sejít i mimo tyto hodiny. Kancelář sídlí ve třetím patře hustopečské radnice. „Veřejnosti nabízíme konzultaci ve věci projektů, možnosti dotací anebo v oblasti sociálních služeb a školství,“ vysvětlila Raflová.

Mikroregion Hustopečsko uskutečňuje již několik projektů 

Mikroregion Hustopečsko má právě ve fázi realizace i několik dalších projektů. Jedná se například o značení cyklotrasy od Lednicko-Valtického areálu až po Slavkovské bojiště. 

Mikroregion bude také uskutečňovat Místní akční plán ve vzdělávání (MAP). „Ten bude velmi důležitý pro školy a pro školství, je zacílený na celé ORP Hustopeče, a měl by se realizovat během následujících 18 měsíců. Jeho součástí by mělo být vytvoření strategického plánu,“ uzavřela Raflová.

-ves-

Ke stažení: zpravodaj I


 

odebírejte přes RSS