Co řešili zastupitelé? Novou nemovitost, čističku odpadních vod i dotace na sociální služby

12. 4. 2024 · 1 minuta čtení
Téma Z města
Zastupitelé jednali ve čtvrtek 11. dubna. Schválili smlouvu na nákup nemovitosti v Javorové ulici, rozdělení dotací pro sociální služby v hustopečském mikroregionu i pokračování prací na projektové dokumentaci týkající se výstavby nové čističky odpadních vod.

Zastupitelé schválili rozdělení dotací pro poskytovatele sociálních služeb působící v ORP Hustopeče. Podpořeno bylo celkem 11 registrovaných subjektů, mezi které se zařadily Diakonie ČCE – středisko Betlém, Domovinka Němčičky, Dotyk II., Sdružení Filia, Girasole, Oblastní charita Břeclav, Práh jižní Morava, Oblastní charita Rajhrad, Ratolest Brno a Spondea. Na spolufinancování se podílí všechny obce z našeho mikroregionu a rozdělování peněz se řídí metodikou pro financování sociálních služeb JMK.

Do majetku města přibyde další nemovitost, jedná se o stavbu č.p. 824 a související pozemky p.č. 2320/9, 2370, 2320/13 a 2320/14 v Javorové ulici. Kupní cena činí 10 milionů korun. Záměrem města je výstavba nové budovy, ve které bude zázemí pro dětské skupinky. Na nákup objektu, realizaci stavby i samotný provoz plánuje vedení města čerpat dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a z dotačních programů podporujících zaměstnanost.

Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu budou zastupitelé pravidelně aktualizovat jednou ročně. Projednají ji vždy na prosincovém zasedání. V té době již bude připravený plán akcí na následující rok a vyhláška tak bude konkrétněji reflektovat jednotlivé kulturní a společenské události.

Zastupitelé dali zelenou dalším pracím na projektové dokumentaci týkající se výstavby nové čističky odpadních vod. Aktuálně jsou připravené podklady pro územní a stavební řízení a nyní začnou projektanti chystat realizační dokumentaci. Na základě té je možné prostřednictvím VaKu (Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.) požádat o dotace z Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, případně také z Jihomoravského kraje. Předpokládané výdaje činí až 150 milionů korun a bez vícezdrojového financování nebude akce realizována.
-hrad-

 

odebírejte přes RSS