Cyklostezka nabídne nejrychlejší spojení mezi Hustopečemi a Starovicemi

23. 8. 2018 · 1 minuta čtení · 2 fotografie · 1 video

Alternativou proti městu ucpanému auty je rozvoj cyklistické dopravy. První cyklostezka v Hustopečích, na které se s obcí Starovice pracuje už od roku 2014, postoupila do další fáze. Na katastru Starovic se začalo s bagrováním a navážením prvních vrstev a dokončení je naplánováno na říjen tohoto roku. „Většina této části nejde zastavěnou obcí, což je právě problém u nás. Naše cyklostezka začíná u ZŠ Komenského a přes ulici Tábory vede na Žižkovu a tady všude se bydlí,“ vysvětlil místostarosta Bořivoj Švásta.


Komplikace přináší vjezdy do nemovitostí, přejezdy křižovatek nebo parkovací místa. Stavbě cyklostezky bude v Hustopečích také předcházet přeložení kabelů a vybudování sítí. „Cyklostezka je z části navržená jako společná pro cyklisty a chodce, proto se řeší i bezbariérový pohyb chodců,“ upřesnil podobu stezky investiční technik Radek Krušina. Z těchto důvodů musí být stavba rozložena do několika částí. „Úsek na ulici Žižkova se provede po přeložce kabelů, ale v ulici Tábory začneme stavět v tomto roce,“ dodal.
Poslední vybudovanou částí bude přímé napojení na cyklostezku ležící na katastru obce Starovice. Proto se nyní uvažuje o provizorním napojení starovické cyklostezky na zpevněné plochy v Hustopečích, což cyklisté jistě uvítají. „Dokončení je naplánováno na léto příštího roku. Věřím, že v druhé polovině příštího roku se budou moci cyklisté bezpečně svézt,“ řekl Švásta.
Město Hustopeče podalo úspěšnou žádost na výstavbu cyklostezky na začátku roku. Dotace byla poskytnuta ve výši 85 %. „Získali jsme dotaci ve výši téměř 6,5 milionů korun. Náklady dosahují přes 10 milionů korun,“ upřesnila projektová manažerka Eva Bohutínská.
Nyní se připravují podklady na následující etapu cyklostezky, která povede od ZŠ Komenského na nádraží a propojí i ulici Bratislavskou, kde se budou moci cyklisté napojit na cyklotrasu.

-ves-

 

odebírejte přes RSS